ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criterion of Human Dignity in the Thoughts of Kant and Allameh Jafari; within the Framework of Three Humanist, Adjunct and Potential Humanity Theories

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kamali Goki 1
  • Hojjat Zamani Rad 1
  • Abolfazl Shakoori 2
1 Ph.D. Student of Political Thoughts, Tarbiat Modarres University
2 Associate Professor, Department of Political Science, Tarbiat Modarres
چکیده [English]

In this article, the authors try to analyze the issue of human dignity in the thoughts of two prominent Islamic and Western thinkers. Such an analysis will be conducted within the framework of three humanist, adjunct and potential humanity theories. The main question we would like to answer is that “what is the criterion of human dignity”? In relation to this main question, we also discuss about some other questions such as “is it possible to deprive the man from dignity and if the answer is yes, with what excuse”? Our main hypothesis is that Kant, with a humanist approach, rules out the possibility of depriving the man from dignity and Allameh Jafari with a religious-oriented approach, consider the man as God’s caliph who has responsibilities towards its status and in case of the violation of those responsibilities, he would be deprived from his dignity by himself. By adopting a descriptive-analytical method, this article first explains the thoughts of these two thinkers and then analyzes them within the intended framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Human Dignity
  • Kant
  • Allameh Jafari
  • Retribution