نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی در زمانی ظهور کرد که گفتمان‌های لیبرالیستی و مارکسیستی در قرن بیستم حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیری درباره عدالت ارائه کرده بودند. انقلاب اسلامی با بازسازی مفهوم عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی، گفتمان‌های رقیب را با چالش فکری مواجه ساخت. طرح عدالت تکوینی در پهنه آفرینش و منطبق با عقل و فطرت انسانی و ابتنای عدالت تدوینی و توزیعی بر اساس آن، برخلاف رویکرد گفتمان‌های رقیب بود. تفکیک رویکرد پیشینی و پسینی، ارزشی و روشی، شکلی و محتوایی، و آرمانی و کنشی بودنِ عدالت، راهبردی و راهکاری بودن آن و نیز سازگاری و پیوند وثیق عدالت با همه مفاهیم اجتماعی، همچون امنیت، آزادی، رفاه، قانون، نظم، توسع، فناوری، مردم‏سالاری دینی، شایسته‏سالاری، انتخابات و اکثریت، از نوآوری‌های گفتمان انقلاب اسلامی است. این گفتمان با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندی و شهریاری در دنیای مدرن، تنها بر خمیرمایه عدالت به پویایی، پایایی و نشاط اجتماعی و همچنین پیشرفت مادی و معنوی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Revolution on the Advancement of Justice

نویسنده [English]

  • mohsen mohajernia
Assistant professor of politics department, Islamic culture and thought institution
چکیده [English]

The discourses of Islamic revolution emerged simultaneous with the dominance of liberalist and Marxist discourses in the 20th century having presented the universal interpretations in regard with justice. Islamic revolution had the rival discourses encounter with an intellectual challenge through reconstructing the concept of justice on the basis of religious instructions. The development of genetic justice over the universe, in accordance with the human nature and wisdom as well as the foundation of genetic and distributive justice on the basis of that was against the approach of rival discourses. The separation of the former and later approach, value and method, form and content, ideal and action based justice, its application and agreement with all the social concepts such as security, freedom, welfare, regulation, order, advancement, technology, religious democracy, meritocracy, elections and majority are regarded as the innovations of Islamic revolution discourse. This discourse demonstrated that the citizen life in the modern world achieves dynamism, steadiness, mundane and spiritual development by merely relying on justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • social justice
  • discourse
  • amendment
  • Islamic revolution of Iran