فقر جهانی و عدالت جهان‏میهنانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

فقر از مسائلی است که نظریه‏پردازان عدالت و عدالت‏خواهان همواره نگران آن بوده‏اند و دغدغه حل آن را داشته‏اند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهی‏دست، گسترش فاجعه‏آمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریه‏پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بین‏المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان‏میهن‏گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده‏اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهان‏میهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهان‏میهن‏گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافت‏های مختلف می‏پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Global Poverty and the Global Justice

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mirmusavi
Associate professor of politics department, Mofid University
چکیده [English]

Poverty is the matter of concern for the theorists of justice as well as the fans of it. The increasing gap between the wealthy and deprived countries has been along with devastating development of universal poverty and this issue is deeply in need of investigation. Nationalism dominant over the political standard theory has directed the contemporary theorists such as Rawls to overestimate the national boarders while illustrating the principles of justice and dealing with poverty should be regarded as a different principle related to the international and international domains. 
Globalists have endeavored to state the instruction of global justice being against this approach and regarding the national borders irrelevant with ethics. The present article investigates the way of developing this instruction within the framework of various approaches with transient view towards the contemporary globalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poverty
  • global poverty
  • globalism
  • Rawls