انقلاب اسلامی ایران و ضرورت نظریه‌پردازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در عصر تحول دانش بشری و جهانی‌شدن تحولی نو و جدید بود که مبتنی بر بنیان‌هایی انسانی، متعالی و ارزشی بود و ارزش‌هایی متعالی و انسانی را به بشر عرضه کرد. با توجه به تهدیدات جهانی، حفظ و بقای انقلاب اسلامی ‌و ارزش‌های آن مسئله­ای مهم برای جامعه امروز ما محسوب می‌گردد؛ بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان به حفظ انقلاب و ارزش‌های آن همت گماشت و در جهت توسعه آنها کوشید. پاسخ این است که چنین اقدامی منوط به برخورداری از معرفت نظری و نظریه‌های راهگشاست که متکی بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی باشد. نظریه‌پردازی بر این مبنا باید بر مبنای بنیانی‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی (توحیدمحوری، انسان‌گرایی، جهان‌شمولی، مردمی‌بودن، غایت‌گرایی، فطرت سلیم بشری، بیداری و قیام لله، استقلال، عزت نفس و ستم ستیزی) شکل گیرد تا بتواند راه حفظ و بقای ارزش‌های انقلاب اسلامی وبازشکوفایی تمدن اسلامی – ایرانی را هموار نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran and the Necessity of Theorizing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jamshidi 1
  • Davood Sabzi 2
1 Associate professor of Tarbiat Modarres University
2 D student of political thought, Tehran Islamic Azad University, science and research branch
چکیده [English]

During the modification of humanistic knowledge and universalism, Islamic revolution of Iran was a new change according to the humanistic, exalted as well as value-based foundations and it presented the exalted and humanistic values to human. Considering the universal threats, preservation and the survival of Islamic revolution and its values is considered a significant issue for the present society. In this regard, the main question of the present writing is connected to the way of protecting revolution and its values as well as tryout towards its advancement.
The answer is that, this action is dependent on possessing a theoretical wisdom and supportive ideas relying on the value-based principles of Islamic revolution. Theorizing in this regard should be on the basis of the most fundamental values of Islamic revolution (Unitarianism, humanism, universalism, being in favor of ordinary people, idealism, perfect nature of human, vigilance and uprising in favor of God, sovereignty, self-esteem, fighting against injustice) to provide the ground for the perseverance and survival of Islamic revolution values as well as re-blossoming Islamic-Iranian civilization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution of Iran
  • Theorizing
  • values
  • Islamism
  • Being Iranian