نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس چارچوب تئوریک بیضی بنا دارد نقش و جایگاه ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران را در امنیت انرژی روشن نماید، به­ویژه قابلیت‌های ژئوپولیتیک انرژی ایران و بیان ظرفیت‌های موجود و آتی کشورهای اتحادیه اروپا برای تقاضا و عرضه انرژی را تبیین نماید. بر اساس نتایج این پژوهش، انرژی یک متغیر ژئوپولیتیک است که جایگاه ویژه‌ای در بازی‌های قدرت نظام جهان پیدا کرده است. دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است؛ ازاین­رو هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی مقبول از جایگاه امنیت انرژی خود در جهان می‌باشند. در این میان ایران با واقع­شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با دردست­داشتن سومین منابع نفت خام و دومین منابع گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در مباحث امنیت انرژی برخوردار است.
اتحادیه اروپا یکی از قطب‌های اقتصادی واردکننده انرژی است. تولیدات داخلی اتحادیه به­شدت کاهش یافته است. این وابستگی به واردات انرژی می­طلبد جمهوری اسلامی اتخاذ سیاست­های مناسب کند و اتحادیه اروپا را بازاری مناسب برای فروش نفت و گاز فرض گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geopolitical Function of Islamic Republic of Iran in the Immunity of Energy of European Union

نویسنده [English]

  • Khodarahm Sohrabi
Ph. D in Politics
چکیده [English]

Through a descriptive and analytical method and on the basis of oval theoretic framework, this research is to clarify the function and the geopolitical position of Islamic Republic of Iran in the immunity of energy, particularly the geopolitical potentials of energy of Iran as well as the present and the future potentials of the countries of European Union in favor of the supply and demand of energy. On account of the outcomes of this research, energy is considered as a geopolitical variable possessing a significant position in the plays over the power in the system of universe. Achieving energy sources for all of the hierarchical levels of power is of strategic importance. Accordingly, each of the performers of the universal system is seeking for an acceptable definition from the position of their energy in the world. Among this, Iran is of significant rank due to its location in the strategic oval center of energy of the world and having the third sources of unrefined oil as well as the second sources of natural gas of the world.
European Union is one of the economical centers of importing energy. The internal products of union have been deeply decreased. This dependence on the importation of energy demands the Islamic Republic Iran’s taking appropriate strategies and supposing European Union as an appropriate market for the sale of oil and gas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical
  • Immunity of energy
  • European Union