تأثیر سقوط اخلاقی نظام سرمایه‌داری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22081/psq.2018.66179

چکیده

بحران اخلاقی نهفته در ماهیت نظام سرمایه‌داری غرب، امروزه پیامدهای ناگواری بر جهان تحمیل کرده است. یکی از مهم‌ترین این پیامدها که امروزه جامعه بشری تحت تأثیر آموزه‌‌های غیرالهی و غیراخلاقی نظام سرمایه‌داری دچار آن شده، سیر صعودی گرایش به خشونت و افراطی‌گری در جهان است. اتهام خشونت‌گرایی و افراطی‌‌گری گرچه در حال حاضر با تبلیغات گسترده غرب متوجه جهان اسلام گردیده و به یکی از جلوه‌های اسلام‏هراسی در رسانه‌های غربی، به‌ویژه رسانه‌های مورد حمایت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است، اما بررسی دقیق این پدیده، محققان را به ماهیت خشونت‌‌طلبی و افراطی‌گری لیبرالیسم و نقش کلیدی آن در گسترش این معضل در جهان رهنمون می‌سازد. نگارنده با عدم پذیرش انتساب خشونت‌طلبی و افراطی‌گری به جریان اصیل اسلامی از طریق تحلیل محتوای اسناد و شواهد موجود، ریشه عوامل واقعی خشونت و افراطی‌گری را در جهان، در بحران اخلاقیِ نهفته در ماهیت نظام سرمایه‌داری و لیبرالیستی غرب جست‏وجو می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Moral Decline in Capitalism on the Development of Severity in America

نویسنده [English]

  • mohammad malekzadeh
Assistant professor of Islamic thought and culture institute
چکیده [English]

Nowadays, the ethical crisis concealed in the quiddity of capitalism in the West has imposed some horrible consequences throughout the world. One of the most significant consequences affected the human society due to the blasphemed and immoral instruction of capitalism is the increasing trend of rigorousness and extremism throughout the world.  Although the world of Islam has been suspected to the harshness and extremism by the extensive propagation of the West and it has changed into the manifestation of Islam phobia in the western media particularly in the media supporting by the United States of America, the profound study of this phenomenon directs the researchers towards the nature of severity and liberalistic extremism and its pivotal role in the increase of this predicament throughout the world. The author investigates the real elements of hostility and extremism throughout the world in the ethical crises hidden in the nature of capitalism and liberalist system of the west by not attributing the hostility and extremism to the Islamic noble trend as well as the content analysis of the present documents and evidences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • extremism
  • ethical crisis
  • severity
  • west
  • liberalism