الگوی مردم‌سالاری دینی، اساس مهندسی سیاسی نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

10.22081/psq.2020.69259

چکیده

این پژوهش درصدد است تا تاثیر مردم‏سالاری دینی بر بهبود مهندسی سیاسی نظام اسلامی را بررسی نماید. بدین‌منظور با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند «ولایت امام، ولایت ولی‌فقیه و ولایت مردم» به‌مثابه جوهره‌، سه عرصه‌ی «قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به‌عنوان گستره، و «اعتماد، مشارکت و اقتدار» در جایگاه ثمرات مردم‏سالاری دینی معرفی شده‌اند. هم‌چنین وضعیت «تولید، توزیع و بهره‏مندی» از قدرت در نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهم قوت‌ها و ضعف‌ها در این رابطه واکاوی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of religious democracy, the basis of political engineering of the Islamic system

نویسنده [English]

  • Alireza Pirouzmand
Assitant Professor, Faculty of Strategic Management, Supreme National Assitant Professor, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, IranDefense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study seeks to investigate the impact of religious democracy on improving the political engineering of the Islamic system. For this purpose, by descriptive-analytical method, the link between "Imam Guardianship, Velayat-e-Faqih guardianship and the guardianship of the people" as the essence, three areas of "political, cultural and economic power" as scope, and "trust, participation and authority" as the fruits of religious democracy have been introduced. The status of "production, distribution and enjoyment" of power in political, cultural and economic systems has also been assessed and the main strengths and weaknesses in this regard have been explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Democracy
  • Political Engineering
  • People's Guardianship
  • Religious Guardianship
  • Faqih Guardianship