کارویژه‌های اراده ملی در مواجهه با بحران‌های پیش‌ِروی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدرسی معارف انقلاب اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22081/psq.2021.61411.2541

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه‌های ارادة ملی در مواجهه با بحران‌های پیشِ‌روی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده‌است. نتایج به‌دست آمده از این نوشتار نشان داد که استبداد و استعمار، هدف نهایی دشمن از ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه داخلی و خارجی است. دشمن در عرصه داخلی به‌دنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بوده‌است و در عرصه خارجی نیز در پی نفی استقلال و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرت‌ها و استعمارپذیری می‌باشد. عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بحران‌ها تأثیرگذار هستند. وظیفه‌گرایی، اتحاد ملی، بینش دقیق، عزّت‌مداری حقیقی، تقویت درونی و درنهایت ظلم‌ستیزی و سلطه‌ستیزی، به‌عنوان راه‌حل بحران‌ها، از مهم‌ترین مواردی است که در بستر حضور مردمی و اراده آنها می‌تواند در رفع بحران‌های موجود مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of national will in the face of the forthcoming crises of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Morteza Gharasban Roozbahani 1
 • Muhammad Ali Mobini 2
1 PhD Student, Department of Theology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assiciate Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the characteristics of national will in the face of the forthcoming crises of the Islamic Republic of Iran. This issue has been investigated using descriptive-analytical method. The results obtained from this paper showed that tyranny and colonialism is the ultimate goal of the enemy in creating numerous crises in the domestic and foreign arenas. At home, the enemy has sought the domination of an authoritarian government in society, and at home, it has sought to deny the country's independence and absolute dependence on superpowers and colonialism. Various factors, including people, are influential in resolving these crises. Conscientiousness, national unity, accurate vision, true dignity, inner empowerment, and ultimately oppression and hegemony, as the solution to crises, are among the most important things that can be effective in resolving existing crises in the context of popular presence and will.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Special Work
 • National Will
 • Crisis
 • Islamic Republic of Iran
 • National Unity

عنوان مقاله [العربیة]

وظائف الإرادة الوطنیة فی مواجهة الأزمات المقبلة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

چکیده [العربیة]

الغرض من البحث الراهن هو شرح وظائف الإرادة الوطنیة فی مواجهة الأزمات القادمة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. أُنجز البحث باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی. وکشفت النتائج الحاصلة من هذا المقال عن أنّ الدیکتاتوریة والاستعمار هما الهدف النهائی للعدو من خلقه للأزمات على الصعیدین الداخلی والخارجی. فعلى الصعید الداخلی سعى العدو فی هیمنة حکومةٍ دیکتاتوریة فی المجتمع، وعلى الصعید الخارجی سعى فی عدم الاعتراف باستقلال البلاد وخلق التبعیة المطلقة للقوى العظمى وتقبّل الاستعمار. عوامل مختلفة بما فیها الناس لها تأثیر فی حلّ هذه الأزمات. وأُمور من قبیل الضمیر والوحدة الوطنیة والرؤیة النافذة والکرامة الحقیقیة والتعزیز الداخلی وکذا مکافحة الظلم والقهر، باعتبارها حلولاً للأزمات، تعدّ من أهم الأُمور التی بإمکانها أن تؤثّر فی حلّ الأزمات القائمة وذلک فی ظلّ الحضور والإرادة الشعبیّین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الوظائف
 • الإرادة الوطنیة
 • الأزمة
 • الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
 • الوحدة الوطنیة
قرآن کریم.
ابن هشام، ع. (1417ق). السیره النبویه. (ج۲). مشهد: آل‌البیت.
آجرلو، ح. (1398). واکاوی تحولات جدید طرح معامله قرن و مخاطرات احتمالی آن برای نظام اسلامی. قابل دسترس در: سایت «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران».      https://tisri.org/?id=6kmpswvx
آرمین، م.؛ رازقی، ح. (1378). بیم‌ها و امیدها. تهران: همشهری.
باطنی، م.ر. (1371). فرهنگ معاصر پویا: اصطلاحات. تهران: فرهنگ معاصر.
جوادی آملی، ع. (1389). تفسیر تسنیم. (چاپ پنجم، ج10). قم: اسراء.
خامنه‌ای، ع. (1375«الف»). بیانات در جمع رزمندگان لشکر 27. قابل دسترس در:
                             https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4790
خامنه ای، ع. (1394«ب»). بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. قابل دسترس در:                   https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30791
خامنه‌ای، ع. (1394«ج»). بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما. قابل دسترس در:                               https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31050
خامنه‌ای، ع. (1398«ه»). بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش. قابل دسترس در:                  https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44852
ذوعلم، ع. (1384). تأملی در مفهوم «بحران» واژه «بحران» در ادبیات اجتماعی- فرهنگی ایران. زمانه، 4(36)، ص 34تا37.
سبحانی، ج (1388). منشور جاوید. (ج۶). قم: موسسه امام صادق7.
طباطبائی، م.ح. (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. (چاپ پنجم، ج3-4). قم: دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه.
فراتی، ع.و. (1381). انقلاب اسلامی؛ چالش‌ها و بحران‌ها. قم: دفتر نشر معارف.
مجلسی، م.ب. (1386). بحار الانوار. (ج22). قم: انتشارات مکتبۀ الاسلامیه.
جمعی از نویسندگان. (1377). مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران. تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. (مقاله چالش‌های نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی، سیدصادق حقیقت، صص. 483- 488).
محمدی، م.ع. (1399). رابطه عزم ملی و تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قرآن. حکومت اسلامی، 97، صص. 49- 76.
مطلبی، م.؛ غلامی، م. (1394). عزم ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات منافع ملی، 2، صص. 105- 131.
معادی، ح. (1381). بحران‌های ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مکارم شیرازی، ن. (1374). تفسیر نمونه. (ج2). تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه‌.
صاحبی، م.ج (1380). مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران. (ج۲). قم: دبیرخانه دین‌پژوهان کشور. (مقاله چالش‌های کنونی دین و فرهنگ، جلیل مسعودی‌فرد، صص. 672- 684).