تحلیل رویکرد دولت‌های موافق و مخالف سیاست‌های دولت چین نسبت به مسلمانان شین‌جیانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22081/psq.2021.58399.2423

چکیده

از زمان تصرف منطقه شین­جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ، رهبر انقلاب چین، چالش­ها و تنش­های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط­گرایی و جدایی­طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش­ها افزوده شده‌است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه­های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت­های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده‌است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین­جیانگ را فراهم آورده‌است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می­دانند. درمقابل، دولت­های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت­های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت‌های مسلمان به‌ویژه ایغورها گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the attitude of governments in favor and against of Chinese government policies towards Xinjiang Muslims

نویسنده [English]

 • Hassan Khosravi
Associate Professor, Department of Public Law, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the occupation of Xinjiang by the Manchu Empire and its formal annexation in 1949 by Mao Zedong, the leader of the Chinese revolution, many challenges and tensions have arisen between the government and the Muslims of the autonomous region. The fight against the three demons, namely the fight against terrorism, extremism and separatism, has increased since 2014. Therefore, within the framework of the mentioned plan, by adopting the policy of restricting the rights of the Muslim minority in this region, the government established ideological and political retraining camps, which faced a global reflection of the pros and cons. The purpose of this study is to investigate the practice of governments for and against the Chinese government plan, which has been done using a descriptive-analytical method. The results of the study show that the Chinese government has covered up and abused the rights of the Xinjiang Muslim minority by covering up and abusing the global anti-terrorism plan; The countries that support the plan, in order to maintain their ties and interests with China, while supporting the plan, see it as protecting the rights of Muslims, increasing security and reducing terrorism. Opposition groups, on the other hand, argue that the Chinese government's policy of reducing terrorist activity has led to blatant violations of human rights and the rights of Muslim minorities, especially the Uighurs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • Chinese Muslims
 • Xinjiang
 • Uighur
 • Religious Minorities

عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل موقف الحکومات المؤیّدة والمعارضة لسیاسات الحکومة الصینیة تجاه مسلمی شنغیانغ

چکیده [العربیة]

منذ احتلال إمبراطوریة المانشو لشنغیانغ وضمّها رسمیّاً فی عام ١٩٤٩ من قبل ماو تسی تونغ زعیم الثورة الصینیة، نشأت تحدّیات وتوتّرات کثیرة بین الحکومة والمسلمین فی هذه المنطقة المتمتّعة بالحکم الذاتی، وازدادت بعد ذلک فی إطار قیام الحکومة الصینیة بمحاربة الشیاطین الثلاثة أی مکافحة الإرهاب والتطرّف والانفصال. لذلک أنشأت الحکومة، فی إطار الخطّة المذکورة ومن خلال تبنّی سیاسة تقیید حقوق الأقلّیة المسلمة فی هذه المنطقة، مخیّمات إعادة التأهیل عقدیّاً وسیاسیاً حیث لقیت انعکاساً عالمیاً بین مؤیّدین ورافضین. یهدف البحث الراهن إلى استعراض تدابیر الحکومات المؤیّدة والرافضة بالنسبة إلى خطّة الحکومة الصینیة، وقد أُنجز البحث باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی. أظهرت نتائج البحث أنّ الحکومة الصینیة ارتکبت انتهاکات لحقوق الأقلّیة المسلمة فی شنغیانغ وذلک تحت غطاء الخطّة العالمیة لمکافحة الإرهاب وباستغلالها. أما الدول المؤیّدة فترى، فی الوقت الذی تدعم الخطّة فیه، أنّ الخطّة تکفل حقوق المسلمین وتعزّز الأمن وتحدّ من الإرهاب، وذلک حفاظاً منها على علاقاتها ومصالحها مع الصین. بینما ترى الدول الرافضة أنّ السیاسة المتبعة من قبل الحکومة الصینیة تؤدّی، فی الوقت الذی تحدّ من الأنشطة الإرهابیة، إلى انتهاکات صارخة لحقوق الإنسان وحقوق الأقلّیات المسلمة وخاصة الأویغور.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإرهاب
 • مسلمو الصین
 • شنغیانغ
 • الأویغور
 • الأقلّیات الدینیة
 امام، س.ج. (1397). تاریخ اسلام در چین. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 پرسمان. (1391). علت عدم موضع‌گیری در برابر چین و روسیه به دلیل کشتار مسلمانان چین و چچن. قابل دسترسی در:                          https://www.porseman.com/article
سخنگوی وزارت خارجه و تحریم‌های آمریکا علیه ۲۸ نهاد و شرکت چینی. پایگاه خبری ایرنا،  15 آذر 1398. قابل دسترسی در:               https://www.irna.ir/news/83582917
 عباسی، ج.؛ خسروی، ا. (1398). روابط سیاسی دولت ایدیقوت با مغولان مرکزی. تاریخ روابط خارجی، 20(79).   
 گلدنی، د. (1385). اسلام در چین؛ هم‌گرایی یا تجزیه‌طلبی. تاریخ پژوهان، شماره 5. 
 لغت­نامه دهخدا، «ترکستان شرقی و ایغورها». درگاه واژه­نامه، 1399. قابل دسترسی در:
https://www.vajehyab.com/dehkhoda
 مراد­زاده، ر. (1382). چگونگی نفوذ و گسترش اسلام در چین. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
 وزارت امور خارجه (1368). آشنایی  چین. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­الملل.  
 وضعیت مسلمانان و شیعیان در چین. پایگاه خبری حوزه، 1396. قابل دسترسی در:
https://fa.abna24.com/news   
Anadolu Agency (2019). Turkish Foreign Ministry's February 9, 2019 statement on Muslim   Uyghurs. Available at:
https://www.aa.com.tr/fa.
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) (8 October 2019). Chinese Government’s Follow-up Response to the Concluding Observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Available at:
Global Information Society Watch, (2019), “Algorithmic Oppression with Chinese Charactrisics:
Against Xinjangs Uyghurs”, https://www.giswatch.org.
Human Rights Council (15 February 2019). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – China (Addendum: Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review). Available at: https:
//digital library. un. org/record/ 3812765 ? ln=en.
Human Rights Council (2019) , “Letter dated 26 July 2019 from the Permanent Representative of China to the United Nations Office at Geneva addressed to the President of the Human Rights Council”, A/HRC/41/G/22, 9 August 2019, https://documents-dds-ny.un.org‌/doc/ undoc/gen/G19/241/24/pdf/g1924124.pdf? Open Element.
Human Rights Council (23 July 2019). Letter dated 8 July 2019 from the Permanent Representatives of –State on China, (Statement of 23 States). Available at:
https://documents-dds-ny.un.org/ doc/ undoc/gen/g19/223/89/ pdf/g1922389. pdf? Open Element.
Human Rights Council (9 August 2019). Letter dated 12 July 2019 from the representatives of State (Statement of 51 States) on China. Available at:
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c= 39&su=49.
Organization of Islamic Cooperation (OIC) (2019). Resolution on “safeguarding the rights of Muslim communities and minorities in non-OIC member states on China, oic/cfm-46/2019/mm/res /final. 46TH Session of the Concil of Foreign Munister,  Abu Dhabi on March 1 and 2, 2019. Available at:
https://www.oic-oci.org/ docdown/? docid= 4447 &refid=1250.
People’s Congress of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (pcxua) (2018), Standing Committee of the 13th, Revised Xinjiang De-Extremism Regulations, October 9, 2018,
http://www.xjpcsc.gov.cn/ t4028e49 c665347630166588b8cf40001001html; 1009.
Ramzy, A. & Buckley, Ch. (16 November 2019). The Xinjiang Papers, ‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims. The New York Times. Available at:
https://www.nytimes.com/ interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html.
The U.S. 116th Congress (2020/17/06). Uyghur Human Rights Policy Act of 2020. Public Law, No.116-145. Available at:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744.
The U.S. House of Representatives (2019). The Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response Act (uighur Act). Available at:
https://www.congress.gov/bill/ 116th -congress/senate-bill/178/.
The U.S. Senate (2019). H.R.649 – Uyghur Human Rights Policy Act of 2019. Available at:
https://www.congress .gov/bill/ 116th-congress/house-bill/649.
Wye, R. (2018). The entire Uyghur population. Available at:
https://web.archive.org/ web /2018092212 1440.