عدالت اجتماعی و نسبت آن با عدالت توزیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

تصور عمومی آن است که عدالت اجتماعی تعبیر دیگری از عدالت توزیعی است و از دوران باستان ایدة عدالت توزیعی وجود داشته‌است؛ پس طرح ایدة عدالت اجتماعی امر نوپدیدی نیست و صرفاً ترکیب زبانی جدیدی برای همان محتوای شناخته‌شدة قدیمی است. مقاله حاضر می‌کوشد با نگرش تحلیلی نشان دهد که اولاً خود عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تطوّرات مفهومی و محتوایی شده‌است و ثانیاً ایدة عدالت اجتماعی در دوران معاصر فراروی آشکاری از حریم دغدغه‌های عدالت توزیعی دارد و نسبت میان این دو عموم‌و‌خصوص ‌مطلق است. هر تلقی‌ای از عدالت توزیعی گونه‌ای نظریة عدالت اجتماعی است، اما برخی نظریه‌ها در باب عدالت اجتماعی را نمی‌توان به عدالت توزیعی فروکاست. قرائت‌پذیری عدالت اجتماعی و فرهنگ‌پیچ بودن آن نکتة مهم دیگری است که در مقاله حاضر مورد تأکید قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social justice and its relation to distributive justice

نویسنده [English]

 • Ahmad Vaezi
Professor, Faculty of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The general perception is that social justice is another interpretation of distributive justice and that the idea of distributive justice has existed since ancient times; The idea of social justice, then, is not new, it is merely a new linguistic combination for the same well-known old content. The present article tries to show from an analytical point of view that, firstly, tourism justice itself has undergone conceptual and content evolutions in the context of history, and secondly, the idea of social justice in contemporary times is clearly beyond the scope of distributive justice concerns. Any notion of distributive justice is a form of social justice theory, but some theories of social justice cannot be reduced to distributive justice. The legibility of social justice and its cultural complexity is another important point that is emphasized in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social justice
 • Distributive Justice
 • Historical Evolution of Justice
 • Aristotle
 • Readability of Justice

عنوان مقاله [العربیة]

العدالة الاجتماعیة وصلتها بالعدالة التوزیعیة

چکیده [العربیة]

یُصوّر عموماً على أنّ العدالة الاجتماعیة هی عبارة أُخرى عن العدالة التوزیعیة وأنّ فکرة الأخیرة کانت منذ العصور القدیمة؛ إذن فکرة العدالة الاجتماعیة لیست أمراً بدیعاً، بل هی مجرّد ترکیبة لغویة جدیدة لنفس المضمون المعروف قدیماً. تحاول الورقة الراهنة أن تُظهر من منظور تحلیلی أولاً أنّ العدالة التوزیعیة نفسها فی سیاقها التاریخی قد خضعت لتطوّرات فی المفهوم والمضمون، وثانیاً أنّ فکرة العدالة الاجتماعیة فی العهد المعاصر تتجاوز نطاق مخاوف العدالة التوزیعیة لتکون النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق وأنّ أیّ فهم من العدالة التوزیعیة هو شکل من أشکال نظریة العدالة الاجتماعیة، ولکن لا یمکن اختزال بعض نظریات العدالة الاجتماعیة فی العدالة التوزیعیة. کما تعدّ مقروئیة العدالة الاجتماعیة وتعقیدها الثقافی نقطةً مهمّة أُخرى تمّ تأکیدها فی هذه الورقة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • العدالة الاجتماعیة
 • العدالة التوزیعیة
 • التطوّر التاریخی للعدالة
 • أرسطو
 • مقروئیة العدالة