کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال اساسی است که منابع قدرت نرم ایران متشکل از چه عناصری است و چگونه می‌توان از آن‌ها در رقابت با قدرت نرم کشورهای فعال علیه ایران در بستر دیپلماسی عمومی استفاده کرد؟ به‌همین‌منظور بیست مورد از منابع قدرت نرم ایران با استفاده از روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفت که مدل نهایی آن در «مقاومت و پیشرفت» خلاصه می‌شود. رقیبان اصلی قدرت نرم ایران، آمریکا، انگلستان، ترکیه، عراق و امارات هستند که در تحلیل مضمونی ابزار لازم درتقابل با آن‌ها، به مدل «تثبیت اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» و «حمایت از تولید ملی و اقتدار دیپلماتیک» رسیده‌ایم. موفقیت دیپلماسی عمومی ایران منوط به پیشرفت در ابعاد علمی، اقتصادی و نظامی توأم با مقاومت فرهنگی ـ سیاسی درمقابل استکبار جهانی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The soft power of the Islamic Republic of Iran in public diplomacy with rival countries

نویسندگان [English]

 • Rasool Noroozi Firooz 1
 • Muhammad Jalili 2
1 Assistant Professor, Faculty of Islamic Civilization Studies, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Islamic education and political science, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to answer the basic question of what elements are the sources of Iran's soft power and how can they be used in competition with the soft power of countries active against Iran in the context of public diplomacy? For this purpose, twenty sources of soft power in Iran were examined using the method of thematic analysis, the final model of which is summarized in "Resistance and Progress". The main rivals of soft power are Iran, the United States, the United Kingdom, Turkey, Iraq and the United Arab Emirates. The success of Iranian public diplomacy depends on progress in the scientific, economic and military dimensions combined with cultural-political resistance to global arrogance

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power
 • public diplomacy
 • foreign policy
 • Islamic Republic of Iran
 • Political Diplomacy

عنوان مقاله [العربیة]

استخدام القوّة الناعمة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الدبلوماسیة العامة مع الدول المنافسة

چکیده [العربیة]

الهدف من البحث الراهن هو الإجابة على سؤال أساسی وهو ما هی عناصر مصادر القوّة الناعمة لإیران، وکیف یمکن استخدامها فی المنافسة مع القوّة الناعمة للدول الناشطة ضدّ إیران فی سیاق الدبلوماسیة العامة؟ من أجل ذلک نوقش عشرون مصدراً للقوّة الناعمة الإیرانیة باستخدام منهج تحلیل المحتوى والتی یتلخّص نموذجها النهائی فی "المقاومة والتقدّم". أمّا منافسو إیران فی قوّتها الناعمة فهم الولایات المتّحدة وإنجلترا وترکیا والعراق والإمارات، وقد خلصنا من خلال تحلیل المحتوى للآلیات اللازمة فی المواجهة إلى نموذج "تکریس الفکر والثقافة الإیرانیة والإسلامیة" و"دعم الإنتاج الوطنی والسلطة الدبلوماسیّة". کما أنّ نجاح الدبلوماسیة الإیرانیة العامة رهن بالتقدّم فی الجوانب العلمیة والاقتصادیة والعسکریة إلى جانب المقاومة الثقافیة والسیاسیة للغطرسة العالمیة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القوّة الناعمة
 • الدبلوماسیة العامة
 • السیاسة الخارجیة
 • الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
 • الدبلوماسیة السیاسیة