نویسنده = علی علی حسینی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام

دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، زمستان 1396، صفحه 133-152

علی علی حسینی؛ حسین عربیان