نویسنده = عبدالوهاب فراتی
تعداد مقالات: 4
1. اقتدار مدنی روحانیت و چالش‏های نوین آن

دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 49-72

عبدالوهاب فراتی


2. ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

دوره 20، شماره 77 - بهار 96، تابستان 1396، صفحه 99-127

عبدالوهاب فراتی


4. رابطه عالمان دینی و نظام اسلامی؛ نظریه ها و الگوها

دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، پاییز 1393، صفحه 45-74

عبدالوهاب فراتی