کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 5
2. قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

دوره 23، بهار 99 - مسلسل 89، بهار 1399، صفحه 51-76

صدیقه خراسانی؛ ابراهیم متقی؛ عبدالرضا بای


3. سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل

دوره 22، شماره 88 - زمستان98، زمستان 1398، صفحه 99-126

علی محمدیان؛ احمد نقیب زاده؛ مهدی ذاکریان


4. تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، زمستان 1396، صفحه 75-102

ناصر پورحسن


5. دورنمای رابطه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: سناریوهای محتمل

دوره 19، شماره 73 - بهار 95، تابستان 1395، صفحه 101-128

داود غرایاق زندی