کلیدواژه‌ها = شناخت
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر شناخت اندیشه سیاسی جدید

دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، بهار 1386، صفحه 125-140

سیدرضا شاکری


2. مبادى نظرى اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى

دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، پاییز 1382، صفحه 149-169

غلامحسن مقیمى