مناسبات آزادى و امنیت از دیدگاه امام خمینى(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.

چکیده

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‌رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‌کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‌هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‌دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‌خوانید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s freedom and security

نویسنده [English]

  • Sharif Lakza’ee
Center for Political Science and Thought Academy of Islamic Sciences and Thought
چکیده [English]

The paper deals with the relationships between freedom and security, proposing three approaches: the priority of security over freedom, the priority of freedom over security, and the interaction between freedom and security. The writer focuses on the third approach and studies it according the political thought of Imam Khomeini. He believes that, according to Imam Khomeini’s opinion, the relationship between freedom and security is an interactive type. On the one hand, freedom helps guarantee security and, on the other hand, security, too, provides grounds for the realization of freedom for individuals and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • security
  • Imam Khomeini
  • Islamic political thought