رهیافت امنیتى آقا نورالله نجفى و شهید مدرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مقاله حاضر دیدگاه مرحوم حاج آقا نورالله نجفى و شهید مدرس را در مورد دفاع از امنیت ایران مورد بحث قرار مى‌دهد. پرسش اصلى این است که مرحوم حاج آقا نورالله نجفى و شهید مدرس در امنیت ملى ایران چه نقشى داشتند؟ نتیجه بررسى در جواب پرسش مذکور این است که مرحوم حاج آقا نورالله با تأسیس شرکت اسلامى و تأکید بر داشتن قوه حربیه قوى در امنیت اقتصادى و نظامى ایران نقش عمده‌اى ایفا کرد. شهید مدرس با حضور در صحنه تحولات سیاسى اجتماعى ایران و مبارزه با بیگانگان و همچنین مبارزه با واگذارى امتیازات به بیگانگان همانند قرارداد 1919 و سیاست موازنه عدمى در امنیت سیاسى ایران نقش تعیین کننده‌اى داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Haj-Agha Noor-Alla Najafi’s and Shahid Modarres’s measures to defend the Iranian security

نویسنده [English]

  • Rashid Rekabian
M.A. in Political Sciences Bagher al-Olum Higher Education Institute
چکیده [English]

The present paper elaborates on the viewpoints of Haj-Agha Noor-Alla Najafi and Shahid Modarres on defending the Iranian security. The main question is what roles the late Najafi and Modarres played in defending the Iranian security. The results of the study show that the late Najafi played an important role in the economic and military security of Iran by setting up an Islamic company and insisting on establishing a forceful power. Shahid Modarres, too, played a crucial role in the Iranian political security by being present in the arena of the Iranian socio-political developments, fighting against the foreign enemies and against granting concessions, such as 1919 treaty, to them, and the policy of non-existing balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • national threats
  • national interests
  • Modarres
  • Haj-Agha Noor-Allah