نظریه گفتمان و مطالعات اسلامى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر محمدرضا تاجیک

چکیده

مباحث حاضر چکیده نشست علمى است که با حضور دکتر تاجیک در تاریخ 14/10/84 در گروه علوم سیاسىپژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى برگزار گردید.

عنوان مقاله [English]

Discourse theory and political studies

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Tajeek