حکمت متعالیه و تدوین فلسفه سیاسی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة‌الاسلام و المسلمین واعظی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

فلسفه سیاسی به عنوان دانشی مشتمل بر سه ضلع اصلی (تحلیلی، توصیفی و تجویزی) مجال آن را دارد که در چارچوب مبانی و ارزش‌ها و انسان‌شناسی اسلامی تدوین یابد و مقوله‌ای به نام «فلسفه سیاسی اسلامی» امکان ظهور دارد. حکمت متعالیه که مرحله تکامل یافته سنت فلسفة اسلامی است و از زمان صدر المتألهین شیرازی تا زمان حاضر، امتداد دارد، به طور منقح، مشتمل بر عناصر محتوایی یک فلسفه سیاسی جامع نیست؛ هر چند می‌تواند در طریق تکوین چنین فلسفه‌ای، ایفای نقش نماید. مقاله حاضر، ضمن تبیین مراد از فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی بر آن است که جایگاه واقعی حکمت متعالیه را در تدوین فلسفه سیاسی اسلامی تا حدّی روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Transcendental Philosophy in framing Islamic political thought

نویسنده [English]

  • Ahmad Vaezi
Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Political philosophy, as a system of knowledge which is based on three main analytic, descriptive, and prescriptive aspects, can be framed according to Islamic anthropology, values, and foundations under the rubric of “Islamic political philosophy.” Transcendental philosophy that is the evolved form the Islamic philosophical tradition and continued from the time of Mulla Sadra to the present time does not contain the conceptual elements of a comprehensive political philosophy; however, it can help improve such a philosophy. The present paper, after elaborating on political philosophy and Islamic political philosophy, is to clarify the actual status of transcendental philosophy in framing Islamic political philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Philosophy
  • political philosophy
  • Islamic political philosophy
  • philosophical anthropology