شبکه ولاء؛ طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت‌الله محمدمهدی آصفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

«شبکه ولاء» از مفاهیم بدیعی است که آیت‌الله محمدمهدی آصفی با هدف ترسیم یک جامعه آرمانی اسلامی از قرآن کریم استخراج کرده است. شبکۀ ولاء را بر اساس نظریه سیستمی می‌توان به‏مثابه یک سیستم متشکل از ساختارهای ترسیم‏شده و کارکردهای تعریف‏شده‌ای دانست که در طریقی خاص و برای نیل به غایتی ویژه‌ جهت‌دهی شده است. آیت‌الله آصفی از ساختار این سیستم به «خطوط» تعبیر و با بهره‌گیری از روایات، این سیستم را دارای ساختاری سه‌وجهی تعریف کرده است: خطوط طولی ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه‌ای از رهبران و اولی‌الامر است که به حاکمیت الهی می‏انجامد. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلمین در این جامعه آرمانی است. خطوط عمقی مبیّن ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن و سیرۀ اولیا و اوصیاست. علامه آصفی برای تعریف نوع روابط تعیین‌شده میان ساختارها (خطوط) در درون شبکه ولاء، از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته است: «سلام» و «نصیحت» که کارکردشان، پیوند دادن میان ساختارها و زیرساختارها برای دستیابی انسان مسلمان به غایت پیوند و ولای الهی است. نکته شایان ذکر اینکه، اساساً کنشگر محوری در شبکۀ ولاء، انسان مسلمان است و مرزبندی این سیستم بر مرزهای عقیدتی ابتنا یافته است و به همین دلیل، ولاء برای ارتباطات انسان مسلمان تعریف شده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vela Network, a Design Derived from the Paradigm of Qur’anic Society in View of Ayatollah Mohammad Mahdi Asefi

نویسنده [English]

  • Mohammad Esmaeil Nabatian
Assistant Professor of Tehran University
چکیده [English]

Vela network is considered as a concept derived from Holy Quran by Ayatollah Asefi with the purpose of the illustration of an ideal Islamic society. Vela network can be considered as a system including the illustrated structures with the definite functions on the basis of a systematic theory and it has been directed towards a specific objective. Ayatollah Asefi has interpreted this system as lines, and taking advantage of the narrations, he has defined this system with three dimensional structures. The longitudinal lines are indicator of the relationship between Muslims and the collection of leaders directing this divine dominance. The traverse lines state the relationship between the Muslim person and the other Muslims in this ideal society. The deep lines state the relationship between the Muslim person and the depth of history, civilization, prophets and descendents. Allameh Asefi has taken advantage of two Qur’anic concepts to define the sort of relationship among the structures (lines) within the network. They are ‘greet’ and ‘advice’ whose function is providing unity among the structures and infrastructures towards the Muslims’ achieving the divine unity and Wilayat.
The deserving point is that, the basic agent in Vela’ network is the Muslim person and the demarcation of this system is on the basis of doctrinal boarders. Therefore, Vela has been defined for the relationships of human Muslim while the concept of acquittance gets its meaning referring to the unbelievers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vela Network
  • ideal society
  • greets
  • advice
  • acquittance