دوره و شماره: دوره 20، شماره 77 - بهار 96 - شماره پیاپی 77، تابستان 1396، صفحه 1-184 
6. جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016)

صفحه 129-149

سید محمدعلی حسینی‏زاده؛ زینب فرهادی؛ مهرشاد غفاری‏زاده