تأثیر مؤلفه‌های مذهبی بر رفتار رأی‏دهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و باورهای راسخ مردم به مذهب در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیر مؤلفه‌های مذهبی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت سیاسی در ایران انکارناپذیر است. تأثیر نگرش و باورهای مذهبی، چه در میزان مشارکت و تشویق آحاد مردم به شرکت در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی و چه در نوع رفتار و گزینش کاندیداها قابل مطالعه و بررسی است. این در حالی است که در مطالعات به‏عمل‏آمده، کمتر به این موضوع پرداخته شده و اطلاعات موجود بسیار اندک و پراکنده است. مقاله حاضر با بهره‏گیری از مدل مشارکت پیپا نوریس به بررسی تأثیر مؤلفه‌های مذهبی در ابعاد انگیزه‌های مذهبی در فرد (مذهبی بودن)، انتخاب شخصیت مذهبی (در داوطلب) و میزان تأثیرپذیری از گروه‌های مرجع مذهبی (روحانیت و مراجع تقلید) در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری می‌پردازد‌. در این تحقیق از داده‌های به‏دست‏آمده از مطالعات انجام‏شده در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بهره گرفته شده و تمرکز بر دهمین انتخابات دوره ریاست جمهوری در سال 1388 بوده است. نتایج نشان می‌دهد تأثیر مؤلفه‌های مذهبی به‏عنوان یک شاخص کلی در مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفتاری مشارکتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Religious Components on the Political Cooperation in the Islamic Republic

نویسنده [English]

  • abdolmotaleb abdollah
Assistant Professor of Islamic Theology, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

Considering the structure of Islamic Republic of Iran and the firm beliefs of people in religion during the times following the triumph of Islamic revolution, it is undeniable the effect of religious components on the political cooperation in Iran. The effect of religious view, whether on the amount of participation as well as on the encouragement of people towards their participation in election and political activities is deserved to be studied. 
While the studies done in this regard has less investigated the issue and the present information is little and scattered, the present article investigates the amount of impressionableness from the religious groups (clerical community and the religious authorities) related to the election of Islamic consultative assembly and presidency via the participation model of Pippa norris. In this research, it has been utilized the data out of the studies related to the various times of election of Islamic consultative assembly and presidency while the focus has been on the 10th election of presidency in 1388.
The findings illustrate that the effect of religious elements as a general idea in the political cooperation during the various times of the election of Islamic consultative assembly as well as the presidency has been constantly regarded as one of the most significant indexes of contribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political cooperation
  • religious components
  • piety
  • authorized groups
  • election