جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم

چکیده

جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال‌مسلک بریتانیایی، در رساله‌ای دربارۀ آزادی با تکیه بر مفهوم ضرر، در‌صدد ارائۀ اصل و معیاری برای تحدید دامنۀ اقتدار و دایرۀ دخالت دولت در حوزۀ خصوصی شهروندان و تعیین و تحدید مرز و محدودۀ آزادی‌های فردی برآمد که امروزه با نام «اصل ضرر» شناخته می‏شود. تلاش و تأملات میل در این راستا و اصل ابداعی او، هرچند در نظر بسیاری تحسین و یا تلقی به قبول شده است و از زمان طرح و تدوین، به‌عنوان یکی از اصول محوری لیبرالیسم شناخته می‏شود، ولی مدلول و محتوای این اصل و انگاره همواره مناقشه‌برانگیز و آماج نقد و انتقادهای اساسی بوده و حتی برخی هواداران لیبرالیسم نیز با اذعان به کاستی‌ها و کم‌مایگی آن، در پی تجدیدنظر و ارائۀ تقریرهایی تعدیل‌یافته و منسجم از آن برآمده‌اند. در این مقاله، پس از اشاره به پیش‌فرض‌های میل در تدوین اصل ضرر، به تبیین، بررسی و نقد مبنا و مدعای «اصل ضرر» و واکاوی جایگاه آن در سیاق و ساختار نگرش لیبرالیستی و سودگرایانۀ میل پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

John Stuart Mill and the uniqueness Liberty-Limiting Principle

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javadi 1
  • seyyed Mohammad Hoseini Souraki 2
1 Professor at Qom University
2 Ph.D. Ethics. Qom University
چکیده [English]

British liberal-philosopher John Stuart Mill, in his book On Liberty, based on the notion of harm, sought to provide and present a Liberty-Limiting Principle towards limiting the domain of authority and the interference of government in the private domain of citizens and the determination / limitation of the boundaries of individual freedoms that today called “The harm principle
The efforts and reflections of J.S. Mill in this and his inventive principle, although widely praised or accepted, have been considered as one of the pivotal principles of liberalism. Since the design and formulation, but the concept of harm and content of this principle is always controversial and even some libertarian advocates, after acknowledging the shortcomings and deficiencies, sought to reconsider and provide a consistent and coherent version of this principle.
In this paper, after referring to Mill’s presuppositions in the formulation and development of harm principle, The basis and claim of this principle have been reviewed and criticized, and its place in the structure of the Mill’s liberal and utilitarian approach has been examined

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberalism
  • harm principle
  • John Stuart Mill
  • Liberty-Limiting Principles
  • Paternalism