تلاش‌های اخوان المسلمین مصر پس از کودتا؛ از گسست درونی تا انشعاب احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران، ایران/ دانشگاه شهید بهشتی - / مدرس دانشگاه به صورت حق التدریسی و پژوهشگر

چکیده

سقوط حکومت اخوانیِ مصر به رهبری محمد مُرسی در پی کودتای ارتش در سال 2013، این سازمان و به‌طور کلی آینده اسلام سیاسی را در این کشور دچار پرسش وجودی و ماهوی کرده است. نوشتار حاضر در کنار بررسی وضعیت اخوان پسا ـ کودتا و جریان‏های گوناگون و گاه مقابل هم در این سازمان، به دنبال بررسی امکان و احتمال گسست و چگونگی آن در این سازمان است. برای این منظور افزون بر طبقهبندی گرایشهای کنونی و دستهبندیهای درونی اخوان، در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که: آیا اخوان امکان بازسازی دوبارة خود را دارد؟ علاوه بر این، امکان دگردیسی اخوان و تحول و تغییر پارادایم کنش این گروه به سمت رادیکالیزاسیون اسلامی ـ جهادی بررسی خواهد شد. نوشتار حاضر با مفروض گرفتن دیالکتیک سه‏گانة عوامل داخلی، منطقهای و بین‌المللی، به تأثیر و تأثر این متغیرها بر آینده و تشکیلات اخوان نظر دارد. برای این منظور به جهت‏گیری بین‌المللی حول محور اخوان و تلاشهای آنها در این زمینه به‏صورت خلاصه می‏پردازد و در پایان، سناریوهای پیشِ‏روی این گروه را در بازی سیاسی داخلی مصر پس از بررسی چگونگی و چرایی امکانِ گسستِ سازمانی در اخوان و پتانسیل انشعاب آن بررسی خواهد کرد. پژوهش حاضر از روش تحقیق کتابخانه‌ای به همراه تحلیل متون و اسناد دستِ اول موجود در کنار تحلیل گفتار شخصیت‌های اصلی اخوان، بررسی مصاحبه‌های افراد و مسئولان اخوانی و نخبگان سیاسی مصر استفاده کرده و همچنین به بررسی داده‌های میدانی و آماری موجود مرتبط نیز پرداخته است. به باور نوشتار حاضر، استفاده از یک تئوری خاص به‏منظور شناخت وضعیتِ حال حاضر راهگشا نخواهد بود و با توجه به ماهیت چندگانه بررسی کنونی، ضرورت نگرش توصیفی ـ تحلیلیِ عمیق با رویکرد طراحیِ مدل را در چرایی وضعیت حاضر، بدون وابستگی به نظریه‏ای خاص پیشنهاد میکند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efforts of Ekhvan ol- Moslemin in Egypt Following Coup detat, from the Internal Break Down to Probable Division

نویسنده [English]

  • Pouriya Parandoush
Political Science,Faculty of Politics and Economics. Tehran, Iran. University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

The collapse of Ekhvani government of Egypt leaded by Mohammad Morsi following the coup detat of the army in 2013 has challenged this government and generally the future of Islam in this country.
The present writing is to investigate the status of Ekhvan following coup detat, various trends in this organization as well as the possibility and way of its breaking down in this organization. Besides the classification of the current tendencies and the internal classification of ekhvan, it is to answer the question related to the possibility of renewed development of Ekhvan. Furthermore, it investigates the possibility of alteration of Ekhvan as well as the amendment in the paradigm of action of this group towards the Islamic jihadi radicalization.
The present writing is to study the effect of these variables including the internal, regional and international factors on the future and organization of Ekhvan.
Accordingly, it briefly considers Ekhvan’s effort in relation with the international orientation. Lastly, it investigates the scenarios of this group pertaining to the internal policy of Egypt following the consideration of how and why of the possibility of organizational detachment in Ekhvan group and potential of its divisions.
The research method is of library type done by the analysis of primary texts and documents, the discourse of major characters of Ekhvan, interviews with people, Ekhvani people in charge as well as the political elites of Egypt.
In accordance with this writing, the utilization of a specific theory towards the recognition of present circumstances will not be helpful.
Considering the multidimensional and plural entity of the present study, the researcher suggests the necessity of a reflective- analytical- descriptive approach towards developing a model related to the reason of present situation without relying on a specific theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ekhvan ol- Moslemin
  • coup detat Egypt
  • political Islam
  • Islamic radicalism
  • revolution