اجتهاد پویا؛ رویکرد حوزه انقلابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکتری علوم سیاسی

چکیده

حوزه انقلابی مانند هر پارادایم دیگر، دارای دغدغهها، مسائل و روش ویژة خود است که موجب مانایی و پویایی آن می‌شود. دغدغه حوزه انقلابی، برسازی تمدن اسلامی بر وزان دنیای معاصر است. براین‏اساس، در کنار مسائل فردی (تعبدی)، موضوعات اجتماعی را از «مسائل» خود میداند و در تلاش است با روش «اجتهاد پویا» فقه را به عرصه اجتماع آورده، زندگی مؤمنانه را در دوران غیبت جاری سازد. در این مقاله اصول و کارکردهای اجتهاد پویا به‏عنوان روش حوزه انقلابی بررسی میشود و به همین مناسبت از تغییر دغدغه‌ها و مسائل فقهی نزد ایشان سخن خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Ejtehad, the Approach of Revolutionary Howzeh

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Tabatabaeefar
Graduated from seminary school and ph. d in politics
چکیده [English]

Revolutionary Howzeh like any other paradigm is of concerns, issues with its own specific method and this very matter leads to its eternity and dynamicity. The concern of revolutionary Howzeh is constructing the Islamic civilization corresponding to the contemporary world. Moreover, it considers the social and individual issues and endeavors to bring jurisprudence in the social domain with the method of dynamic Ejtehad and to practice a life based on religious belief in occultation era. In this article, it is investigated the principles and applications of dynamic Ejtehad as the method of revolutionary Howzeh and accordingly, it is discussed in relation to the change of concerns and jurisprudential issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Ejtehad
  • Revolutionary Howzeh
  • Imam Khomeini
  • Politics