سبک‌شناسی مواجهه‌ی امام علی(ع) با گسست‌های فعال اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

10.22081/psq.2019.67422

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک مواجهه‌ی امام علی(ع) با گسست‌های فعال اجتماعی در بازه‌ی زمانی حکومت ‌ایشان بود. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج نشان داد، "احیای نظام معنایی مشترک"، "همسازی امتیازات اجتماعی"‌ و "نهادینه‌سازی ارتباط بین‌فرهنگی" از جمله‌ی موارد مهم در مواجهه‌ی امیرمؤمنان  با گسست‌های فعال اجتماعی زمانه‌ی حکومت ‌ایشان بوده است. بررسی‌های ‌این مقاله مقدمه‌ای است برای پاسخ‌ به ‌این مساله که از چه الگویی برای تقابل با گسست‌های فعال اجتماعی در جامعه‌ی اسلامی باید بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the style of Imam Ali's (A.S.) confrontation to social active disruptions

نویسنده [English]

 • Amir Mohsen Erfan
Assistant professor, Islamic Maaref University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the style of Imam Ali's (A.S.) confrontation to social active disruptions in his government period. The research was conducted by a Descriptive-analytical method and the results showed that "revival of the common semantic system"," Synchronization of social privileges", and "institutionalization of intercultural communication" were among the important issues in Amir al-Mu'minin’s encounter with his active social ruptures of his time. The reviews in this article are a prelude to answering the question of what paradigm should be applied to confront active social disruption in Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Ali (AS)
 • Social Disruptions
 • Social Privileges
 • race
 • tribe

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة أنماط مواجهة الإمام علی(ع) للتصدّعات الاجتماعیة القائمة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الحاضر إلى دراسة أنماط مواجهة الإمام علی(ع) للتصدّعات الاجتماعیة القائمة إبّان حکمه. نجز البحث بالمنهج الوصفی والتحلیلی، وقد کشفت النتائج عن أنّ من الموارد ذات الأهمیة التی اتّخذها الإمام علی(ع) فی مواجهته مع التصدّعات الاجتماعیة القائمة فی فترة حکمه هی ما یلی: "تفعیل نسق المعنى المشترک" و "تسویة الفوارق الاجتماعیة" و "تأصیل التواصل بین الثقافات". دراسات هذه الورقة تعدّ مقدّمة للإجابة عن سؤال: ما هو الطریق الذی یلزم سلوکه لمواجهة التصدّعات الاجتماعیة القائمة فی المجتمع الإسلامی؟

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإمام علی(ع)
 • التصدّعات الاجتماعیة
 • الفوارق الإجتماعیة
 • العنصر
 • العرق
 • القبیلة