ولایت و رهبری شورایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22081/psq.2019.67721

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان‌سنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکان‌سنجی و بررسی پیشینه، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان می‌دهد که با توجه به این­که فقیهان به‌خاطر احیای اسلام و ارزش­های دینی و اخلاقی وارد عرصه‌ی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده­اند، و چه‌بسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، به‌دلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتناب­ناپذیر گردد؛ پس نه‌تنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت می­توان بدان اقدام کرد. ازاین‌رو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا به‌درستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conciliar Velayat and leadership

نویسنده [English]

 • Sayyed Javad Varai
Research Institute of Hawzah and University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the feasibility of management and “Conciliar Province”. The attitude of this study was descriptive – analytic, and study of history,  jurisprudence of province and conciliar management indicated that because of the revival of Islam and religious and moral values have entered the realm of public province and leadership and political management of the society , and Perhaps in the future the necessity of forming a leadership council is inevitable because of the lack of qualified leadership, so having the authority and duties of leadership to a council does not have legitimacy, but in the case of necessity it is necessary to take action. Hence it is necessary to consider a mechanism that would reduce the negative effects of conciliar management in case of necessity and formation of the leadership council and in the same specific conditions, the capacity of the council was properly used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the individual Velayat
 • the conciliar Velayat
 • associate with Velayat
 • judicial sentences
 • the provincial sentences
 • vote’s absolutism
 • legitimacy of Velayat

عنوان مقاله [العربیة]

الولایة والقیادة الشورائیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة وقیاس إمکانیة الإدارة و "الولایة الشورائیة". منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی، ویکشف قیاس إمکانیة الولایة والإدارة الشورائیة ودراسة سابقتها وتشخیص الموضوع والحکم فیها عن أنّه، نظراً إلى دخول الفقهاء فی مجال الولایة العامّة والقیادة والإدارة السیاسیة للمجتمع، وذلک إحیاءً للإسلام والقیم الدینیة والأخلاقیة، وأنّه من المحتمل أن یُضطرّ إلى تأسیس شورى القیادة لعدم إیجاد مَن تجتمع فیه شروط القیادة، فإنّه على ذلک - مضافاً إلى مشروعیة تفویض قدرات وواجبات القیادة إلى الشورى - یمکن المصیر إلى الشورى فی حال دعت الضرورة إلیها. لأجل ذلک ینبغی إیجاد آلیة من شأنها تقلیل سلبیّات الإدارة الشورائیة إذا ما اضطُرّ إلیها وتمّ تأسیسها، فیقع الانتفاع بقدرات وإمکانیّات الشورى فی تلک الظروف على أتمّ وجه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الولایة الفردیة
 • الولایة الشورائیة
 • المشارکة فی الولایة
 • الحکم القضائی
 • الاستبداد فی الرأی
 • مشروعیّة الولایة