دوره و شماره: دوره 22، شماره 86 - تابستان 98 - شماره پیاپی 86، تابستان 1398، صفحه 7-188 
3. تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین

صفحه 53-78

ابراهیم توبه یانی؛ سیدعبدالمجید طباطبایی لطفی؛ روح الله رضایی