تأثیر تحریم ‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر ابراهیم متقی

چکیده

روندهایى که منجر به تداوم تحریم اقتصادى و تکنولوژیک جمهورى اسلامى ایران
گردید، براى اهداف و منافع ملى ایران و ایالات متحده، مخاطراتى را به وجود آورده
است. در این روند، جدال‏هاى دو کشور در وضعیت پایان ناپذیرى تداوم یافت و
بدبینى‏هاى متقابل به حداکثر خود ارتقا پیدا نمود. هر یک از دو کشور به دلیل جدال‏هاى
ایجاد شده، به رفتارهاى واکنشى و الگوهاى انتقامى روى آوردند. ابتکارات محیطى و
بین المللى براى کاهش مبادلات با شکل جدیدى از تعارض خنثى گردید.
در این روند مقامات امریکایى، لحن دوستانه‏ترى را طى ساله‏هاى 1997 به بعد اتخاذ
نمودند. اما شواهد نشان مى‏دهد که هنوز نمادهاى رفتار دوستانه در تعاملات دو کشور
نهادینه نشده است؛ زیرا بسیارى از الگوهاى سیاسى و اقتصادى دو جانبه و چند جانبه با
محدودیت‏هاى قانونى خنثى شده است.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mottaghi