نمایه نویسندگان

آ

 • آل غفور، سیدسجاد امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 179-198]

ا

 • احمدی، محمدزکی ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 7-28]
 • ادبی فیروزجائی، رضا بررسی ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه و تأثیر آن بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 55-78]
 • ارسطا، محمد جواد مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 127-152]
 • ایزدهی، سیدسجاد ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 7-28]
 • اسفندیار، رجب‌علی ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی؛ با تاکید بر اندیشه‌ی رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 129-150]
 • افروغ، عماد عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 47-72]
 • اولیایی، احمد عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 47-72]

ب

 • بخشی زاده، سمیه رفتارشناسی حاکم در نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر (تحلیل متنی گزاره‌های رفتاری با روش تحلیل محتوا) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 73-94]
 • بهروزی لک، غلامرضا شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]
 • بهروزی لک، غلامرضا امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 179-198]

پ

 • پردل، محمد جواد جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 95-118]
 • پروانه، محمود نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله‎ای روزنامه‎های انگلیسی زبان ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 153-178]

ت

 • تقوی، هدیه رفتارشناسی حاکم در نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر (تحلیل متنی گزاره‌های رفتاری با روش تحلیل محتوا) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 73-94]
 • توبه یانی، ابراهیم تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]

ج

 • جاویدی، رقیه شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]

خ

 • خانمحمدی، یوسف موانع تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 79-98]

د

 • درخشه، جلال ردّ نظریه‌ی "سلطنت مشروعه"؛ میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 103-120]
 • دشتی مرویلی، محمد تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشه‎‌ی سیاسی ایران در دوران قاجار [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 7-28]

ذ

 • ذاکریان، مهدی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]

ر

 • رضایی، روح الله تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]

ز

 • زمانی محجوب، حبیب بررسی ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه و تأثیر آن بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 55-78]

س

 • ستوده، محمد الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه‌ی گام دوم [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 175-200]
 • ستوده، محمد الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه؛ بازخوانی تجربه‌ی لبنان و نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 29-54]
 • سیدباقری، سید کاظم پیوستگی عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی اسلامی با تاکید بر سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 25-46]
 • سیدباقری، سید کاظم رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 11-32]
 • سلطانی، سیدعلی‌اصغر جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری فراگیری زبان‌های خارجی: چالش‌های امروز و برنامه‌ریزی‌های آینده [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 151-174]
 • سوری، محمود ردّ نظریه‌ی "سلطنت مشروعه"؛ میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 103-120]

ش

 • شاکرنژاد، احمد بازنمایی دال‌های کنش سیاسی در معنویت انقلابی؛ بررسی موردی مطالعات معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 57-78]

ص

 • صادقیان، مرضیه مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه‌ی مفهوم "حق" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 147-168]

ط

 • طباطبایی لطفی، سیدعبدالمجید تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]
 • طباطبایی لطفی، سید عبدالمجید جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری فراگیری زبان‌های خارجی: چالش‌های امروز و برنامه‌ریزی‌های آینده [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 151-174]

ع

 • عرفان، امیر محسن سبک‌شناسی مواجهه‌ی امام علی(ع) با گسست‌های فعال اجتماعی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 119-142]
 • علی‌اکبریان، حسنعلی ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 33-56]

ف

 • فرخی پور، سجاد نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله‎ای روزنامه‎های انگلیسی زبان ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 153-178]
 • فلاح زاده، سید حسین علل مهار گریختگی قدرت سیاسی و سازوکارهای کنترل آن از دیدگاه امام عل(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 143-160]

ق

 • قزلسفلی، محمدتقی عقل جهانداری در اندیشه‌ی ایرانشهری؛ مقایسه‌ی "نامه‌ی تنسر" و "سیاست‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 121-146]

ک

 • کرمی‌نژاد، عبدالواحد مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 127-152]

م

 • محمدیان، علی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]
 • مختاربند، محمود پیوستگی عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی اسلامی با تاکید بر سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 25-46]
 • مرادخانی، فردین مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه‌ی مفهوم "حق" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 147-168]
 • مرتضوی، سیدضیاء قاعده‌ی حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امام‌خمینی [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 29-52]
 • مریجی، شمس الله مبانی و عوامل تحققِ تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 79-96]
 • میرخلیلی، سید علی اصغر مفهوم‌شناسی عدالت و الزامات اجرایی‌شدن آن براساس سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 161-182]
 • مطهری، حمیدرضا جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 95-118]

ن

 • نقیب زاده، احمد سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]
 • نوریان دهکردی، نگین عقل جهانداری در اندیشه‌ی ایرانشهری؛ مقایسه‌ی "نامه‌ی تنسر" و "سیاست‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 121-146]

و

 • واعظی، احمد ظرفیت‌های معنویت‌گرایی علوی در تحقق عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 7-24]
 • واعظی، احمد تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشه‎‌ی سیاسی ایران در دوران قاجار [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 7-28]
 • ورعی، سید جواد ولایت و رهبری شورایی [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 79-102]

ه

 • هاشمیان، سید محمد حسین شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]
 • هاشمی نشب، سید سعید الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه؛ بازخوانی تجربه‌ی لبنان و نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 29-54]