نویسنده = سیدسجاد ایزدهی
تعداد مقالات: 3
1. ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب

دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، تابستان 1398، صفحه 7-28

سیدسجاد ایزدهی؛ محمدزکی احمدی


2. مشارکت سیاسی در نظم‌های غیرمردم‏سالار (نظم ولایت، خلافت و سلطنت)

دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، پاییز 1397، صفحه 7-30

سیدسجاد ایزدهی


3. نظم های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی

دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، تابستان 1393، صفحه 35-56

سید سجاد ایزدهی