ملاصدرا شیرازی و مارتین هایدگر تحلیلی انسان شناسانه در فلسفه سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد کالج اسلامی لندن

چکیده

این مقاله درصدد مقایسه دو تن از فیلسوفان بزرگ فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن غربی، ملاصدرا و مارتین هایدگر با هدف یافتن برخی عناصر احیاناً مشترک در فلسفه سیاسی آن دو است. نگاه مشترک ملاصدرا و هایدگر به مسأله وجود انسان، آنان را به نحو غریبی به یکدیگر نزدیک می­کند. هر دو فیلسوف (هریک با بیان خاص خویش) نقش عمل را در تحقق وجود انسان تأکید نموده و بر این عقیده­اند که انسان در زندگی­اش دائماً در حال کنش و عمل (هایدگر) و تعامل با کثرات و حرکت از کثرت به سوی وحدت (ملاصدرا) است. از این­رو هایدگر همواره به این تصریح می­کند که سرنوشت ما با بودن در جامعه رقم می­خورد و ملاصدرا نیز کمال نهایی و رسیدن به سر منزل مقصود وجود انسانی را از مسیر بودن در جامعه می­داند. نویسنده پس از بررسی مبانی انسان شناسانه ملاصدرا و هایدگر و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن دو، بدین نتیجه می­رسد که هرچند دو فیلسوفی که فلسفه وجودی شان آنان را به سوی نگاهی نو به انسان و درک عمیق­تری از هستی، جامعه و وضع سیاسی زمان خود رهنمون می­کند، اما در فلسفه سیاسی آنان را به مقصد یکسانی نمی­رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra and Martin Heidegger: An anthropological analysis in political philosophy

نویسنده [English]

  • Seyed Khalil al-Rahman Toosi
Islamic College, London
چکیده [English]

The paper is to compare a great Islamic philosopher, Mulla Sadra, to a great modern Western philosopher, Martin Heidegger, to find some probable common elements in their political philosophy. The similarity of Mulla Sadra’s and Heidegger’s approaches to the existence of man makes them peculiarly comparable. Both philosophers (each with his own ways) emphasize on the role of action in the realization of man’s existence and believe that man is permanently in action (Heidegger) and interaction with multiplicity and moving towards unity (Mulla Sadra). Thus, Heidegger repeatedly asserts that our fate is determined through being in the society and Mulla Sadra, too, believes that man can achieve ultimate perfection through being in the society. After studying the anthropological foundations of Mulla Sadra and Heidegger and their similarities and differences, the paper comes to the conclusion that though the similar philosophies of existence of these two philosophers leads them to a new outlook towards man and to a deeper understanding of the universe, society, and the political conditions of their time, their political philosophy does not lead them to a similar destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthology
  • Anthropology
  • Dazine
  • Transcendental Philosophy
  • Transcendental Politics
  • the Sacred
  • unity
  • multiplicity