سکولاریسم اسلامى و مبانى معرفت شناختى آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة الاسلام میراحمدى استادیار دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

نوشتار حاضر با گذرى بر تاریخچه ورود سکولاریسم به جهان اسلام وبررسى تلاش برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى براى سازگار ساختن آن با اسلام، به توضیح چگونگى شکل‌گیرى نظریه سکولاریسم اسلامى مى‌پردازد. به گمان نگارنده، چرخشِ معرفت‌شناختى در نظریه هرمنوتیک فلسفى گادامر، آموزه‌هاى موردنیاز براى تمهید مبانى معرفت‌شناختى جدید براى عبور از مبانى معرفت‌شناختى پیشین سنت فکرى اسلامى را فراهم ساخته است. برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى با استخدام این آموزه‌ها مبانى معرفت‌شناختى مورد نیاز را تدارک دیده‌اند. نظریه سکولاریسم اسلامى بر این مبانى استوار بوده، به همین دلیل پى‌آمدهاى معرفت‌شناختى خاصى به دنبال داشته که در مقاله به آنها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic secularism and its epistemological foundations

نویسنده [English]

  • Mansoor Mir-Ahmadi
Political Science Department Shahid Beheshti University
چکیده [English]

After reviewing the history of the entrance of secularism to the Islamic world and studying a few contemporary Islamic thinkers’ attempt to make secularism compatible with Islam, the present paper explains the formation of the theory of Islamic secularism. The epistemological turn in Gadamer’s philosophical hermeneutic theory has provided the tenets and means needed by the new epistemological system to go beyond the epistemological foundations of the old Islamic intellectual tradition. Some contemporary Islamic thinkers, on the basis of these tenets, have provided the necessary epistemological foundations. Islamic secularism theory, too, is built on these foundations and, as a result, has specific epistemological implications which are discussed in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological turn and foundations
  • Gadamer’s philosophical hermeneutics
  • Islamic secularism
  • contemporary Islamic thinkers