تماس با ما

شماره تماس کارشناس فصلنامه علوم سیاسی: 32136859-025

شماره تماس های دفتر چاپ و نشر: 5-32136634-025

آدرس: قم - شهرک پردیسان - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم.

Email: psq@bou.ac.ir


CAPTCHA Image