راهنمای نویسندگان

نشریه « علوم سیاسی» در پذیرش، رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

 

مقالات ارسالی به نشریه «علوم سیاسی» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

چنانچه مقاله‌ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه «علوم سیاسی» متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.

 

نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه «علوم سیاسی» جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

 

نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

 

انواع مقالات

 نشریه«علوم سیاسی» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد.

* نشریه«علوم سیاسی» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.

 

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «علوم سیاسی» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

 

 لطفا فایل تعهدنامه و تعارض منافع را از این لینک دانلود کرده و بعد از تکمیل از طریق سامانه ارسال کنید

برای دریافت فایل کلیک کنید.

 

1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه ها باید بین 4 تا 10 کلیدواژه باشد.

3.حجم مقاله  5000 تا 7500 کلمه باشد. مقاله با حجمی بیشتر از این بازگشت داده خواهد شد.

4.مشخصات فردی نویسندگان

 

نکته: ایمیل نویسندگان باید ایمیل سازمانی یا دانشگاهی باشد.

درج کد Orcid برای نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://orcid.org/register

وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

  1.  دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

3. افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

4.طلاب

سطح(2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

 

  • نکته: درج ایمیل برای همه نویسندگان الزامی است. همه مکاتبات از طریق ایمیل صورت گرفته و هرگونه نقص در این زمینه برعهده نویسنده می باشد.

 

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

  • فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه ‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.

6.بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.

 

7.فرمت استناددهی

 روش استناددهی نشریه «علوم سیاسی» APA است. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس الگوی پیوستی درج کنند.