درباره نشریه

 عنوان نشریه

 علوم سیاسی

 صاحب امتیاز

 دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

 زبان نشریه

 فارسی- عنوان، چکیده و کلیدواژه ها به انگلیسی

 شاپای چاپی
شاپای الکترونیکی

1735-0557

2645-5773

 کشور-شهر محل انتشار

 ایران - قم

 سال آغاز انتشار

 1377

نظم انتشار

فصلنامه

 دسترسی آزاد به مجله

 دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 هزینه داوری مقاله

براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، بعد از تائید اولیه مقاله، مبلغ یکصد هزار تومان

بابت هزینه ارزیابی و داوری مقاله دریافت می شود.

 هزینه انتشار مقاله

براساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ یکصد هزار تومان

بابت هزینه ویراستاری و انتشار مقاله دریافت می‌گردد

پیروی از قوانین Cope

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار Cope می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

 قالب فایل مقالات

 PDF

رتبه علمی

براساس مصوبه جلسه شورای اعطای مجوز­ها و امتیازدهی علمی شورای عالی حوزه ­های علمیه، مورخ 25/11/1390 رتبه علمی - پژوهشی به مجله علوم سیاسی اعطا گردید.