بازشناسی جریان های روشن فکری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجۀ الاسلام مریجی عضو هیأت علمی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

چکیده

جریان روشن­فکری در ایران، از زمان پیدایی تا امروز، براساس ادوار تاریخی و ماهیت و چگونگی نگرش به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و بومی، با توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه به شکل­های مختلفِ غرب­گرا، ملی­گرا، چپ­گرا و دینی، بروز و ظهور داشته است.
نگاهی گذرا به بازشناسی این جریان­ها می­تواند زمینه­ساز فعالیت محققان اجتماعی و فکری جامعه باشد. چرا که شناخت جریان­های فعال در صحنۀ اجتماعی و یا فهم زمینه مناسب برای فعالیت­های آینده به اندازۀ زیادی، به جریان­هایی وابسته است که در سدۀ اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده است. نوشتار حاضر تلاش می­کند که نگاهی هر چند کوتاه به جریان    روشن­فکری در ایران معاصر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing intellectual trends in Iran

نویسنده [English]

  • Shamsollah Mariji
Islamic Propagation Office
چکیده [English]

Intellectual trends in Iran can be categorized in different historical periods on the basis of their attitude towards the West or religious and native culture and with respect to socio-political changes in various forms with Western, nationalistic, Leftist, or religious trends. A quick glance at these trends can prepare the grounds for social and intellectual researchers because identifying socially active trends or understanding the grounds of future activities is highly dependent on intellectual trends that appeared in the recent century in Iran. This paper tries to have a quick glance at intellectual trends in contemporary Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectualism
  • Intellectuals
  • Westernism
  • nationalism
  • Leftism
  • Religion
  • Iran