درآمدی بر شناخت اندیشه سیاسی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

شناخت اندیشه سیاسی جدید در گرو آماده کردن مقدمات و کسب شرایط بحث از این مقوله برای پژوهنده این حوزه است. تاریخ مفهومی سیاست به حدود سه هزار سال پیش، یعنی به یونان که به گونه­ای زادگاه اندیشه سیاسی است، باز می­گردد. به تدریج و در طی دوره­های تاریخی، سنت اندیشه سیاسی در پرتو تحولات، دگردیسی یافته است و اندیشه سیاسی در عصر جدید با پیدایش و مرجعیت روش علمی به مثابه عامل اثرگذار، عمیقاً از آن متأثر شده است. فهم نسبت میان شناخت و سیاست و درک منطق سنت­های اندیشه سیاسی با رعایت دو اصلِ شناخت اصیل از سیاست و توجه به نسبت میان قدیم و جدید امکان­پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to modern political thoughts

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Shakeri
Academy of Human Sciences
چکیده [English]

Understanding modern political thought requires some prerequisites. The conceptual history of politics dates back to about 3000 years ago, i.e. to Greece where political thought was born. Gradually during historical periods, political thought transformed as a result of various developments. In the modern age, it was deeply influenced by new scientific methods. Understanding the relationship between cognition and politics and the logic of the traditions of political thought is possible by means of two principles: distinguishing the original from politics and considering the relationship between the old and the new.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern political thought
  • political concepts
  • arrangements
  • Politics
  • cognition