نگرشی دیگر بر نسبت اخلاق و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌یار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می‌شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک‌سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال‌های متمادی، در مرحله‌ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می‌شود؛ ولی به دلیل کافی‌نبودن قانون برای اخلاقی‌کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست  مطالبه عمومی بر می‌انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می‌شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین‌الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Different View towards the Relationship between Ethics and Politics

نویسنده [English]

  • Mohammad baqer Khorramshad
Associate professor of politics, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

The main issue of the present writing is in regard with the relationship between ethics and politics. Seeking for an appropriate answer and following the study of four-dimension relationships –separation of ethics from politics, following ethics from politics, duality of ethics and politics, unity of ethics and politics- it is illustrated that during the history of change in concept and the relations of power and politics in one hand as well as ethics and regulation on the other hand and also the long lasting trend of unity in the continuous years , in a period which has been talked about separation- politics become ethical through regulation. Due to lack of regulation to make politics ethical, the gradual return towards the unity of ethics and politics led to public demand.
In this regard the Islamic revolution of Iran in 1357 is of significant function. Today more than any other time, it is felt that how much politics and ethics are in need of one another. A long historical experience has taught to human that ethics and politics are two inevitable issues and the bilateral need makes these two necessities dependent to one another. Of course in spite of the internal politics in which this trend is identifiable and searchable, ethics and politics in the international level pass a parallel and dual path. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Politics
  • Machiavelli
  • authority
  • spiritualism
  • Islamic revolution of Iran