سیاست اخلاقی در اندیشه‌های افضل‌‎الدین کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Policy in Thoughts of Afzaloddin Kashani

نویسنده [English]

  • Ali khaleqi
Assistant professor of Maaref e-Eslami department, Shahid Beheshti Medical Science University
چکیده [English]

Afzaloddin Mohammad ibn e- Hassan e- Marqi e-Kashani, known as “Baba Afzal”, “Imam” or “Sadr” has been one of the Shiite outstanding philosophers at the ending of 6th and at the beginning of 7th century. Trough the comprehensive study of his life, the introduction of his scientific works, his ontology and anthropology foundations, his attitude towards the civil policy, civil community, origin and its categories, leadership of civil community, origin, and its varieties, the present writing has reviewed and clarified his circumstances, attributes, and responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • Anthropology
  • civil policy
  • civil community