جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کلام سیاسی اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید.

چکیده

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را  سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position and the Role of Asha’ri pertaining to the Foundation of Sunnites’ Political Theology

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mirmusavi
Assistant professor of political science, Mofid University
چکیده [English]

The community known as Sunnites and being considered as the majority of Muslims was not of clarified identity in terms of belief until the third century and was not well-known by this name as well. Abu al- Hassan Ash’ari was the first scholar who could give order to the scattered intellectual and ideological foundations of this group and provide a coherent theological formation out of it. Following him, Shafi’ee could establish the methodology of Sunnites’ jurisprudence, while its validity was dependent on theological bases which had been initiated by Ash’ari. The significance of Ash’ari was mostly due to his role in relation to the foundation of political theology and on account of which, he could develop the theory of caliphate. This writing is to study the fundamental role of Asha’ri towards the construction of the political thought of Sunnites and guarantee of the maintenance of caliphate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash’ari
  • political theology
  • Sunnites
  • Asharites
  • caliphate
  • Imamate