برخورد روشنفکران مسلمان با تجدد و تأثیر آن بر مفهوم غرب شناسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری ارتباطات بین‌الملل دانشگاه وست مینستر

چکیده

غرب­شناسی شاید مفهومی نسبتاً جدید در علوم سیاسی به­ویژه در ایران باشد. در این مقاله ابعاد مختلف برخورد روشنفکران مسلمان و از جمله ایرانی با پدیده مدرنیته و تأثیر آن بر دریافت ایرانی­ها از غرب بررسی می­شود. سؤال اصلی این پژوهش، نقش مدرنیته در شناخت ایران از غرب (غرب­شناسی) و دلایل تنفر ایرانی­ها از آن است. این پژوهش ضمن بررسی انتقادی روند غرب­شناسی در ایران معاصر با تکیه بر مفهوم مدرنیته نشان می­دهد غرب­شناسی برخلاف شرق­شناسی با قصد و برنامه قبلی به­دست نیامده است و شرق نه­تنها غرب را تارنمایی نمی­کند، بلکه در مواقعی آن­را نمایندگی هم می­کند؛ همچنین یافته­های این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد غرب­شناسی در ایران حاصل بازنمایی یک عکس­العمل طبیعی و مخالفت با شرقی­کردن ایران توسط غرب و نسبت­دادن برچسب­هایی (مانند تروریست) به ایران است که از یک گفتمان به ایدئولوژی تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Muslim Scholars’ Dealing with Modernity and Its Effect on the Concept of Occidentalogy in Iran

نویسنده [English]

  • Ehsan Bakhshandeh
Ph. D in the international relationships, West Minster University
چکیده [English]

Occidentalogy is probably a quite new concept in the political science particularly in Iran. In this article, it is investigated various aspects of Iranian and Muslim Scholars’ dealing with modernity and its effect on the perception of Iranian from the west. The main question of this research is the function of modernity in regard with the perception of Iran from the west and the reasons of Iranians’ hatred.
Through critically studying the trend of occidentalogy in the contemporary Iran relying on the concept of modernity, this research illustrates that occidentalogy in spite of orientalism has not been achieved via a pre- planning and purpose, and not only does the east make the west enlightened but also it represents it at times.
Moreover, the findings of this descriptive-analytical research clarifies that the occidentalogy in Iran is the result of re-manifestation of a natural reflection and objection to orientalization of Iran by the West and attributing labels like terrorist to Iran which changed into ideology out of a discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • west
  • East
  • occidentalogy
  • orientalism
  • Intellectuals
  • modernity