روش‌شناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

ویژگی­‌های نظریه مبنایی موجب گسترش استفاده از این روش در مطالعات علوم اجتماعی شده است. رشتۀ علوم سیاسی، متغیرهای پیچیده و چندبعدی مانند سیاست، قدرت سیاسی و دولت را مطالعه می­کند. شرایط و عوامل متفاوت حاکم بر متغیرهای مورد مطالعه این رشته در جوامعِ مختلف ایجاب می­کند پژوهشگران این عرصه مجهز به مهارت­های مختلف روش­شناسی باشند تا بتوانند این پدیده­های غامض را در چارچوب و زمینه خاص خود مطالعه و بررسی نمایند. نظریه مبنایی واجد ویژگی­هایی است که می­تواند مورد استفاده پژوهشگران علوم سیاسی قرار گیرد. این پژوهش به تبیین روش‌شناسی نظریه مبنایی می­پردازد و کاربردهای آن را در پژوهش‌های علوم سیاسی می‌نماید و با بررسی مطالعات نظری انجام شده دربارۀ این روش و بررسی پژوهش­هایی که از این استراتژی استفاده کرده­اند، تلاش کرده تبیین دقیق و کاربردی از روش­شناسی نظریه مبنایی ارائه دهد و در این راستا نرم‌افزارِ «اطلس تی آی» را معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Fundamental Theory and Its Function Concerning the Political Science

نویسنده [English]

  • Yahya kamali
Assistant professor of political science, Shahid Bahonar University, Kerman
چکیده [English]

The characteristics of fundamental theory have led to the extension of the application of this method concerning the studies of social science. The political science studies the complicated and multidimensional variables such as the policy of political power and government. The various conditions and elements dominant on the studied variables of this major in varied societies call for the researchers of this field to be equipped with the different skills of methodology in order to study and investigate these complicated phenomena within their particular framework.
The fundamental theory is of characteristics which could be utilized by the researchers of political science. This research crystallizes the Methodology of fundamental theory as well as its functions connected to the political science researches. Through the investigation of theoretical studies related to this method as well as the investigation f researches having used this strategy, the article has endeavored to present accurate and practical clarification from the Methodology of fundamental theory and in this regard it has introduced the “Atlas T I” software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Science
  • method
  • fundamental theory
  • research
  • “Atlas T I”