قاعده عدم ولایت و حقوق مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.

چکیده

قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Absence of Wilayat and Rights of People

نویسنده [English]

  • Rohollah Shariati
Faculty member of political sciences and thought institute
چکیده [English]

The decree of the absence of Wilayat of an individual on the other one is considered an absolute jurisprudential rule and it is the base of numerous decrees and issues of jurisprudence. Within the political jurisprudence, this rule is deemed to be fundamental, since it is of numerous applications, the base of lots of political decrees and freedoms of people. Since the necessity of this study was the reflection on Wilayat within jurisprudence, it has been investigated all sorts of Wilayat of people and rulers on the others’ life.
Evidently, in this article it has been investigated the mere principal Wilayat in relation to the private life of people and not Wilayat dominant on the society affairs. Accordingly, it is required to prove the decree of principal Wilayat with regard to the private life of people or Wilayat on leading people through the firm reasons and in any case that Wilayat was not confirmed, it is not regarded Wilayat any more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rights of people
  • rule of absence of Wilayat
  • ruler
  • People