مشروعیت چند لایه: تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی در سیره و کلام امام علی علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multifaceted Legitimacy, a Reflection on the Foundations of Legitimacy of Political System within the Conduct and Speech of Imam Ali -PBUH-

نویسنده [English]

  • Seyed Mohhamad Ali Hosseinizadeh
Assistant professor of political sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

It is questioned around the bases on which the legitimacy of government is founded and the possibility of looking for the foundations of legitimacy in the modern theories within the conduct and speech of Imam Ali. Through the comparative method, this article tries to answer these issues. In this regard, it will initially explain some theories of legitimacy. In accordance with the findings of this section, legitimacy is not considered an extended issue but a multifaceted phenomenon including different dimensions such as functions, public satisfaction, rule and ethics as well as norms. Next, in the second part, the aforementioned dimensions have been investigated within the conduct and speech of Imam Ali and finally, it is concluded that in view of Imam Ali PBUH, legitimacy would be described as a multidimensional matter and based on the diverse dimensions and governments; it is supposed to be of some properties to be considered legitimate. In fact, the complete legitimacy resembles an ideal status and the governments are of legitimacy to the extent of proximity to this status, moreover they possess the right of commandment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political legitimacy
  • multifaceted legitimacy
  • Imam Ali PBUH
  • public satisfaction
  • rule