ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده حج و زیارت.

چکیده

نخستین گام برای هرگونه سیاست گذاری و مقابله با سلفیه، بررسی وضعیت سلفیه کنونی آن در جهان اسلام است. اما در بررسی علمی نیازمند مدل مناسبی هستیم که بتواند زوایاو ابعاد مختلف این وضعیت موجود را تبیین کند. در این تحقیق از مدل مکعب بحران استفاده شده است. بر اساس این چارچوب نظری هشت وضعیت از ترکیب سه عامل «میزان تهدید»، «مقدار زمان» و «مقدار آگاهی» به وجود می‏آید که با نگاهی به عملکرد سلفیه در فضای بیداری اسلامی، روشن می‏شود که میزان تهدید: زیاد، مقدار زمان: کم و از نظر آگاهی: شرایط غافلگیری، حاکم است و در میان هشت وضعیت مکعب بحران، چنین وضعیتی منطبق با شرایط  بحرانی است و چنین شرایطی نیازمند، سرعت در هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Selfieh Status on the Basis of Cube Crisis

نویسنده [English]

  • Seyed mahdi Alizadeh Mousavi
Assistant professor of hajj and pilgrimage institute
چکیده [English]

The first step towards any kind of policy making and encountering against Selfieh would be the investigation of its present status in the world of Islam. In the scientific study, it is required an appropriate model to state the diverse dimensions of this present status. In this research, it has been utilized the model of cube crisis. On the basis of this frame work, it is created eight conditions out of the combination of three elements: “amount of threat”, “amount of time”, “amount of wakefulness”. Considering the function of Selfieh in the Islamic wakefulness atmosphere, it is clarified that the amount of threat is a lot, the amount of time is low and in terms of wakefulness it is dominant the unexpected conditions. Among the eight statuses of cube crisis, this condition is in accord with the critical conditions and they are in need of speed in any kinds of policy and decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • takfiri selfism
  • world of Islam
  • cube crisis
  • crisis