تأثیر نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Political System and the Power Structure of the Saudi Arabia on the Disaster of Mina

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Alizadeh Mousavi
Assistant professor, The Institute of Hajj and Pilgrimage
چکیده [English]

One of the aspects that can be considered in the analysis of the disaster of Mina is in terms of the power structure and the political system of Saudi Arabia. In this approach, the analysis of the Saudi power structure and political system will reveal a number of features that can be helpful to some extent in the interpretation of the how and why of the disaster of Mina. Saudi Arabia's political system which is based on a system of Rentier hereditary monarchy has led to such consequences as indifference toward the disaster, lack of accountability, media and diplomatic hegemony based on threat and bribery; on the other hand, the binary structure of the power (religion and politics) has resulted in legalizing and taking an ideological approach toward the incident. Furthermore, the strategic alliances of the West with the Saudis have led to the integration of the Western media with the government in the reflection of the incident. In addition, the impact of some of the variables in the time of the incident, such as the war in Yemen and Syria, and the challenges posed by the transition of the power should not be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power structure
  • Saud
  • disaster areas
  • the political system
  • the state