سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده‌ حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده‌ علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده‌ حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22081/psq.2020.68763

چکیده

هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به‌شیوه‌ی آینده‌پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده‌پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می‌توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این‌ میان مطلوب‌ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه‌ی لندن- تل‌آویو، هم‌سویی بیش‌تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت‌های ضد بریتانیا و گروه‌های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن‌ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی‌طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته‌ای با ایران را می‌توان متصور بود. تشدید منازعه‌ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی‌توجهی به فعالیت‌های موشکی ایران از جمله سناریوی‌های ممکن در روابط این دو کشور می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Britain's Middle East policy in the post Brexit period Case study: British-Israeli relations

نویسندگان [English]

 • ali mohammadian 1
 • Ahmad Naqibzadeh 2
 • Mahdi Zakerian 3
1 PhD Student, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to analyze the policy of the British Middle East in the postwar period with an emphasis on relations with Israel. In this regard, the factors affecting the continuation of bilateral relations between the two countries, including economic, military and cyber security factors, were examined. The results of the research, which was conducted in a future research method, showed that according to the future research approach and using scenario writing method, three categories of "desirable", "probable" and "possible" scenarios can be proposed for Anglo-Jewish relations; For Britain, the continuation of the London-Tel Aviv relationship, more in line with the United States, is to support Israel's policies toward Palestine, to counter the rise of anti-British powers and resistance groups that Britain will take advantage of. Therefore, the continuation of relations with Israel in the political-security and economic fields will be one of the most important priorities of Britain in the post-transition period. Possible scenarios include Britain's neutral policy toward Israel, the signing of arms and military agreements with Arab countries, Israel's close ties with Israel, and its continued support for a nuclear deal with Iran. The escalation of the conflict between Israel and Britain and the lack of attention to Iran's missile activities are among the possible scenarios in the relations between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Britain
 • Israel
 • Post-Brexit
 • Middle East
 • Foreign Policy
 • International Relations

عنوان مقاله [العربیة]

السیاسة البریطانیة فی الشرق الأوسط بعد الانسحاب من الاتّحاد الأوروبی (بریکست) دراسة حالة: العلاقات البریطانیة الاسرائیلیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة السیاسة البریطانیة فی عصر ما بعد بریکست تأکیدًا على علاقاتها مع إسرائیل. وفی هذا السیاق تمّ استعراض العوامل المؤثرة على استمرار العلاقات الثنائیة بین البلدین أعمّ من العوامل الاقتصادیة والعسکریة وأمن الحاسوب. کشفت نتائج البحث الذی أُجری باعتماد منهج الدراسات المستقبلیة أنّه انطلاقًا من المقاربة المستقبلیة وباستخدام أُسلوب کتابة السیناریوهات، فإنّه من الممکن عرض ثلاثة سیناریوهات مختلفة بالنسبة إلى العلاقات الأنجلو یهودیة وهی: السیناریو (المرغوب) و (المحتمل) و (الممکن). السیناریو الأکثر مرغوبیة من بین هذه السیناریوهات لبریطانیا هو سیناریو یشمل استمرار علاقة لندن تل أبیب، والتماهی أکثر مع أمریکا من خلال هذه العلاقة، ودعم السیاسات الإسرائیلیة ضدّ الفلسطینیین، وممانعة ظهور قوى مضادّة لبریطانیا وفصائل المقاومة، حیث تسعى بریطانیا لتحقیق هذه الرغبات بأی وسیلة کانت. إذن استمرار العلاقات مع إسرائیل فی الصعید السیاسی الأمنی والاقتصادی هو من أهمّ الأولویات البریطانیة فی عهد ما بعد بریکست. أیضًا بالنسبة للسیناریوهات (المحتملة) فإنّه من المتوقع أن نشهد لبریطانیا الحیادیة بالنسبة لإسرائیل، وعقد الصفقات التسلیحیة والعسکریة مع الدول العربیة، وتقارب العلاقات الإسرائیلیة الروسیة، واستمرار دعم الاتفاق النووی الإیرانی. کما أنّ احتدام الخلاف بین إسرائیل وبریطانیا وإغفال الأنشطة الصاروخیة الإیرانیة من جملة السیناریوهات (الممکنة) فی العلاقات بین هاتین الدولتین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • بریطانیا
 • إسرائیل
 • ما بعد بریکست
 • الشرق الأوسط
 • السیاسة الخارجیة
 • العلاقات الدولیة