نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله‎ای روزنامه‎های انگلیسی زبان ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید محلاتی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

10.22081/psq.2020.68770

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی نسبت سیاست رسانهای با سیاست خارجی دولت‌های ایران و آمریکا، به مطالعه‌ی موردی گزارش‌های خبری چهار روزنامه‌ی انگلیسی زبان در این دو کشور پرداخته است که وابستگی واضحی به حاکمیت دارند. در این بررسی از روش تحلیل مقابلهای با ابزار تحلیل مقابلهای کلام و ژانر استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی تفاوت مهمی در نسبت‌سنجی موردنظر در دو کشور ایران و آمریکا است. الگوی آمریکایی، مبتنی‌بر هم‌سازی خط مشی و سیاست رسانه‌ای با سیاست خارجی و رویکرد القاء‌محور آن است؛ درحالی‌که در ایران چنین رویکردی تقریبا دیده نمیشود. سبک حاکم بر عمده‌ی گزارشهای خبری روزنامههای ایرانی عمدتا هرم وارونه هستند که صرفاً برای اطلاع‌رسانی و خبر دادن مورد استفاده قرار میگیرند و تاثیر قابل ‌تاملی بر کاهش آزادی عمل سیاست خارجی کشور برجای میگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between media policy and foreign policy Case study: A confrontational study of Iranian and American English-language newspapers

نویسندگان [English]

 • Sajjad Farokhi 1
 • mahmoud parvaneh 2
1 Assistant Professor, University of Shahid Mahallati, Qom, Iran
2 PhD Student in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to examine the relationship between media policy and foreign policy of the governments of Iran and the United States, this study has conducted a case study of news reports in four English-language newspapers in the two countries that are clearly dependent on the government. In this study, coping analysis method was used with verbal and genre coping analysis tools. The results indicate a significant difference in the ratio measured in Iran and the United States. The American model is based on the integration of media policy and policy with foreign policy and its inductive approach, while in Iran such an approach is almost never seen. The mainstay of most Iranian news reports is the inverted pyramid, which is used only for informing and informing, and has a significant impact on reducing the country's foreign policy freedom of action

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Policy
 • USA
 • Iran
 • Media Policy
 • Soft Power
 • Verbal Conflict Analysis
 • English Language Newspapers

عنوان مقاله [العربیة]

صلة السیاسة الإعلامیة مع السیاسة الخارجیة دراسة حالة: تحلیل تقابلی للصحف الصادرة باللغة الإنکلیزیة فی إیران وأمریکا

چکیده [العربیة]

انطلق البحث بخطّة دراسة الحالة من أجل دراسة الصلة ما بین السیاسة الإعلامیة والسیاسة الخارجیة لدولتی إیران وأمریکا وذلک عبر دراسة التقاریر الخبریة لأربع صحف تصدر باللغة الإنکلیزیة ذات انتماء واضح بالسلطة فی هذین البلدین. أفاد البحث من منهج التحلیل التقابلی ومن آلیة التحلیل التقابلی للکلام والصنف. وقد کشفت النتائج عن فارق مهم بالنسبة إلى الصلة المعنیّة فی البلدین إیران وأمریکا، حیث یعتمد النمط الأمریکی على توفیق الاستراتیجیات والسیاسة الإعلامیة مع السیاسة الخارجیة وذلک بتوجّه إیحائی؛ بینما تقریبًا لا یوجد توجّه کهذا فی إیران. أمّا النمط الحاکم على غالبیة التقاریر الخبریة فی الصحف الإیرانیة فهو على الغالب نمط الهرم المقلوب، إذ تُستخدم التقاریر المذکورة للإخبار والإعلام فقط، ولها تأثیر ملحوظ فی تقلیص حریة العمل فی السیاسة الخارجیة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • السیاسة الخارجیة
 • أمریکا
 • إیران
 • السیاسة الإعلامیة
 • القوة الناعمة
 • التحلیل التقابلی للکلام
 • الصحف الصادرة باللغة الإنکلیزیة