امکان‎سنجی بازگشت داعش به لیبی در پرتو جنگ داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، ایران (نویسنده‌ی مسئول)

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

10.22081/psq.2020.69354

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر وضعیت آشوب‎زده‌ی فعلی لیبی بر بازگشت داعش به این کشور است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهند که بحران سیاسی و چالش امنیتی حادث‌شده در لیبی از سه سطح فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- سیاسی و نیز ژئوپولیتیکی نشات می‌گیرد. در سطح فرهنگی- اجتماعی عنصر و شاه‌کلید «قبیله‌محوری»، در سطح اقتصادی- سیاسی عنصر «نفت»، در سطح سیاسی «خلاء قدرت داخلی» و در سطح ژئوپلیتیکی «رقابت قدرت‎های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای» حائز اهمیت هستند. خشونت‌های داخلی بین هویت‌های متعارض نه‌تنها مانع شکل‌گیری اقتدار مدنی فراگیر بوده، بلکه فضا را برای مداخلات قدرت‌های خارجی از طریق پشتیبانی از هر یک از هویت‌های درگیر را فراهم کرده است. بحران داخلی لیبی، راه‌حل نظامی ندارد و مذاکره با هدف به‌تعادل‌رساندن گروه‌های درگیر، تنها راه‌حل قابل تصور برای پایان این بحران است. درغیر‌این‌صورت گروهایی هم‌چون داعش، امکان و انگیزه‌ی بسیار بالایی برای کنش‌گری در لیبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of ISIS's Return to Libya in the light of the Civil War

نویسندگان [English]

  • rashid recabian 1
  • MAHDE MOHAMAD NIA 2
1 Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of the current turmoil in Libya on the return of ISIS to the country. The research method is descriptive-analytical. The results show that the political crisis and security challenge in Libya originate from three levels: socio-cultural, economic-political and geopolitical. At the socio-cultural level the variable of "tribal-centered", at the economic level the variable of "oil", at the political level the "vacuum of internal power" and at the geopolitical level the "competition of regional and extra-regional powers”, should be taken into consideration.
    Internal violence between conflicting identities not only hinders the formation of inclusive civil authority, but also provides space for foreign powers to intervene by supporting each of the identities involved. Libya's internal crisis has no military solution, and negotiations aiming to create a balance between the groups involved are the only viable solution to end the crisis. Otherwise, groups like ISIS have a very high potential and motivation to act in Libya.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Libya
  • Civil War
  • Political Conflict

عنوان مقاله [العربیة]

قیاس إمکانیة عودة داعش إلى لیبیا فی ظلّ الحرب الداخلیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى مناقشة أثر الوضع المتأزّم الراهن فی لیبیا على عودة داعش إلیها. منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی. کشفت النتائج عن أنّ الأزمة السیاسیة والتحدّی الأمنی المتفاقمین فی لیبیا ینطلقان من مستویات ثلاثة هی الثقافی – الاجتماعی، والاقتصادی – السیاسی، والمستوى الجیوسیاسی. على صعید المستوى السیاسی فإنّ (العصبیة القبلیّة) هی المکوّن الأهمّ والأساسی، کما أنّه على المستوى الاقتصادی – السیاسی مکوّن (النفط)، وعلى المستوى السیاسی مکوّن (الفراغ السیاسی)، وعلى المستوى الجیوسیاسی مکوّن (تنافس القوى الإقلیمیة والدولیة) هی المکوّنات التی لها أهمّیة فی البین. وقد مهّدت الاشتباکات الداخلیة فیما بین الهویات المتضاربة المناخ لتدخّل القوى الأجنبیة عن طریق دعمها ومساندتها لکلّ من الهویات المتنازعة، فضلاً عن إعاقتها لتشکیل سلطة مدنیة شاملة. لیس للأزمة اللیبیة الداخلیة حلّ عسکری، والحلّ الوحید الممکن هو التفاوض لغایة التوازن بین الأطراف المتنازعة. فیما عدا ذلک فسیکون لجماعات مثل داعش فرصة ودافع قوی جدّاً للنشاط فی لیبیا.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • داعش
  • لیبیا
  • الحروب الداخلیة
  • الأزمة السیاسیة